Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hantera anonym berättelse

Det kan vara svårt att utreda om den som känner sig utsatt vill vara anonym, men du har ändå en skyldighet enligt lag att göra det. Om du vet vem den utsatta är – försök få hen att känna sig tillräckligt trygg för att delta i en utredning. Du kan alltid sätta in generella förebyggande åtgärder för att förhindra framtida kränkningar.

Om du får reda på något som kan vara en kränkning där den som är utsatt vill vara anonym, måste du ändå utreda enligt lag.

Det är svårt att utreda om du till exempel inte vet vem som är utsatt eller om den som känner sig utsatt inte vill att du ska utreda. Det blir svårt att undersöka vad som har hänt tillräckligt väl för att kunna bedöma vad som hänt. Det leder i sin tur till att en bedömning av huruvida det som hänt är en kränkning enligt lag blir problematisk. Det blir också svårt att genomföra åtgärder för att komma tillrätta med situationen.

Det du kan försöka göra är att skapa förtroende hos den anställda eller student som känner sig utsatt och försäkra hen om att du kommer hantera ärendet på ett tryggt och korrekt sätt. Erbjud till exempel hen att läsa igenom webbsidorna om hur kränkningar hanteras så att hen kan se hur processen ser ut.

Ta alltid det du får veta på allvar. Den som känner sig utsatt har rätt till sina känslor och de ska respekteras, även om händelsen visar sig vara en kränkning enligt lag eller inte. Förklara för personen att du vill åtgärda situationen, men att du bara kan sätta in generella förebyggande åtgärder om hen inte vill medverka i en utredning. Om du får reda på att något hänt via ett ombud – förmedla då detta via ombudet.

Om du inte kommer vidare i ärendet ska du anteckna det du fått reda på som en tjänsteanteckning, alternativt spara mejlet eller meddelandet och diarieföra det som ett kränkningsärende. På så sätt kan efterföljande chef få tillgång till historiken om det skulle ske något liknande med samma personer i framtiden. Dokumentera vilka åtgärder du sätter in och diarieför även det.

Du kan alltid göra något

Du kan alltid vidta generella åtgärder av förebyggande karaktär, till exempel informera om policyer och rutiner, genomföra en workshop kring hur ni förhåller er till varandra eller göra en arbetsmiljöundersökning för att undersöka samarbetsklimatet. Ta alltid hjälp av stödfunktionerna vid din institution eller fakultet även i det förebyggande arbetet.

Du måste hålla ögon och öron öppna och fånga in den som begår en möjlig kränkning om du själv bevittnar det. Samtala med personen i avskildhet om beteendet som du bevittnat och förklara varför det inte är tillåtet. Tala om vad du förväntar dig av personen i fortsättningen. Dokumentera det som hänt och vad du gjort.

Läs mer om resultat, åtgärder och förebyggande arbete

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion, SFAD-samordnare eller närmaste stöd för utbildningsanordnaren på din fakultet eller motsvarande. Tillsammans kan ni få extra stöd av SFAD-teamet.