Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skyltning: biologisk fara

Som ett led i att skapa en säker arbetsmiljö för alla anställda har Lunds universitet som arbetsgivare, och du som chef, en skyldighet att säkerställa att det på arbetsplatsen finns skyltar och märkning för att varna för faror och risker.

Skyltning

Laboratorier och rum där arbete med smittämnen eller försöksdjur bedrivs ska det finnas skyltar som varnar för risker inom arbetsområdet.

  • Varningsskylten "Biologisk fara" ska finnas vid ingång till arbetsområdet, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2020:1) om arbetsplatsens utformning. Skylten ska ange riskklass eller skyddsnivå.
  • Varningsskylten "Biologisk fara" ska även informera om tillträdesrestriktioner och kontaktperson vid arbete med smittämnen i riskklass 3 i laboratorier och i rum för försöksdjur med skyddsåtgärder på minst skyddsnivå 3.
  • Skyltar sätts också upp för andra än de som är direkt sysselsatta i verksamheten, för att visa att det förekommer avsiktligt arbete med smittämnen.

Skyltning av biologisk fara/smittrisker

För att vägleda i hur Lunds universitet ska uppfylla lagkraven med avseende på skyltning av lokaler har en instruktion tagits fram.

Läs instruktioner för skyltning av biologisk fara/smittrisker (PDF 419 kB, ny flik)

Vägledningen syftar inte bara till att uppfylla lagkraven, utan även till att utrymmen inom Lunds universitet ska ha samma tillämpning avseende skyltning. Samma tillämpning innebär att skyltning i möjligaste mån följer beskrivningar och hänvisningar i instruktionen.

Övrig skyltning

Särskilda lagar, föreskrifter och regler gäller för skyltning vid hantering av kemiska riskkällor samt joniserande och icke joniserande strålning.

Kontakt

Anikó Wendler
Bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 71 05
aniko [dot] wendler [at] bygg [dot] lu [dot] se (aniko[dot]wendler[at]bygg[dot]lu[dot]se)