Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hantera misskötsamhet

Här kan du som chef, i din roll som arbetsgivare, få information om hur du kan hantera om någon anställd missköter sig i sin anställning.

Innehåll på sidan:


Vad är misskötsamhet?

Arbetsrättsligt kan misskötsamhet sammanfattas som att en anställd handlar eller beter sig på ett sätt som bryter mot anställningsavtalet. Anställningsavtalet är den överenskommelse som görs i samband med att en person accepterar erbjudandet om att arbeta på Lunds universitet, där vissa saker regleras i lagar, regler och kollektivavtal, medan andra saker förutsätts. Till exempel förutsätts att den anställde utför det arbete som arbetsgivaren behöver få gjort, mot att lön betalas ut vid givna tidpunkter under året.

Exempel på skyldigheter för anställda:

  • utföra arbete som arbetsgivaren fördelar
  • följa tillämpliga lagar och förordningar
  • följa tillämpliga arbetsinstruktioner och ordningsföreskrifter
  • ansvara för ekonomi och vårda anförtrodd egendom
  • följa tillämpliga säkerhetsföreskrifter
  • använda skyddsutrustning och skyddsanordningar
  • anmäla bisyssla enligt instruktioner
  • bidra till en god arbetsmiljö
  • inte begå brott som drabbar arbetet, arbetsgivaren eller andra anställda
  • upplysa arbetsgivaren om sådana förhållanden som är av betydelse för arbetet

Ditt ansvar som chef

Som chef/prefekt/motsvarande, i rollen som arbetsgivare och verksamhetsföreträdare, har du ansvar för att verksamheten samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön fungerar. Du ansvarar för att kontinuerligt följa upp att dina anställda följer anställningsavtal, lagar och regler, att de anställda bidrar till att nå verksamhetsmålen samt att de bidrar till en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Som chef måste du agera så snart du kan i misskötsamhetsärenden. Tydliggör vad som är misskött, att misskötsamheten inte är accepterad, utred orsaken till misskötsamheten, sätt in nödvändiga åtgärder och följ upp åtgärderna regelbundet. Ju förr du tar tag i misskötsamheten, desto enklare är det att komma tillrätta med det för dig, den anställde och verksamheten.

Ta gärna del av stödmaterial för chefer, i högerspalten.

Workshop för chefer

Sektionen HR ger ”Workshop för chefer: Förebygga och hantera misskötsamhet”.

Se Kompetensportalen för nästa kurstillfälle.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.