Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hantera misskötsamhet

Här kan du som chef få information om hur du kan hantera om någon anställd missköter sig i sin anställning.

Vad är misskötsamhet?

Arbetsrättsligt kan misskötsamhet sammanfattas som att anställd handlar eller beter sig på ett sätt som bryter mot anställningsavtalet. Anställningsavtalet är den överenskommelse som görs i samband med att en person accepterar erbjudandet om att arbeta på Lunds universitet, där vissa saker regleras i lagar, regler och kollektivavtal, medan andra saker förutsätts. Till exempel förutsätts att den anställde utför det arbete som arbetsgivaren behöver få gjort, mot att lön betalas ut vid givna tidpunkter under året.

Exempel på skyldigheter för anställda:

  • utföra arbete
  • följa tillämpliga lagar och förordningar
  • följa tillämpliga arbetsinstruktioner och ordningsföreskrifter
  • ansvara för ekonomi och vårda anförtrodd egendom
  • följa tillämpliga säkerhetsföreskrifter
  • använda skyddsutrustning och skyddsanordningar
  • anmäla bisyssla enligt instruktioner
  • bidra till en god arbetsmiljö
  • inte begå brott som drabbar arbetet, arbetsgivaren eller andra anställda
  • upplysa arbetsgivaren om sådana förhållanden som är av betydelse för arbetet

Ditt ansvar som chef

Som chef/prefekt/motsvarande med personalansvar (enligt aktuell delegationsordning) har du ansvar för att verksamheten samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön fungerar. Du ansvarar för att kontinuerligt följa upp att dina anställda följer anställningsavtal, lagar och regler, att de anställda bidrar till att nå verksamhetsmålen samt att de bidrar till en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Du som chef måste agera så snart du kan i misskötsamhetsärenden. Tydliggör vad som är misskött, att misskötsamheten inte är accepterad, utred orsaken till misskötsamheten, sätt in nödvändiga åtgärder och följ upp åtgärderna regelbundet. Ju förr du tar tag i misskötsamheten, desto enklare är det att komma tillrätta med det för dig, den anställde och verksamheten.

Läs mer i Stöd för chefer - Hantering och utredning av misskötsamhet (PDF 227 kB, nytt fönster)

Supprt material for managers – Handling and investigating professional misconduct (PDF 244 kB, new window)

Sektionen HR ger ”Workshop för chefer: Misskötsamhet – arbetsrätt och praktik”. Titta i Kompetensportalen för nästa kurstillfälle.

Sidansvarig:

kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion på din fakultet/motsvarande.

 

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se