Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avsluta

Du som chef ansvarar för att berörd anställd tar del av ett uppsägningsbesked och informera om företrädesrätten till återanställning. Här kan du som chef läsa mer om hur du ska gå tillväga.

Uppsägningsbesked

Efter avslutad förhandling om turordning upprättar sektionen HR ett uppsägningsbesked. Beslut om uppsägning fattas av rektor. Du som chef med personalansvar ser till att berörd anställd delges besked. Som huvudregel anses uppsägning ske vid den tidpunkt då den anställde får ta del av uppsägningen. Från den dagen räknas även den anställdes uppsägningstid. Beskedet ska enligt 10 § lagen om anställningsskydd (LAS) lämnas till den anställde personligen, och får om detta inte är möjligt istället sändas i rekommenderat brev till den anställdes senast kända adress. Om den anställde inte kan anträffas och ett uppsägningsbesked har sänts i brev anses uppsägningen ha skett tio dagar efter det att brevet lämnades till posten. Har den anställde semester anses uppsägningen ha skett tidigast dagen efter den då semestern upphörde.

Om den anställde är föräldraledig kan uppsägning ske på samma grunder som om den anställde hade varit i tjänst. Uppsägningstiden börjar då löpa när den anställde helt eller delvis återupptar arbetet, eller när arbetet skulle återupptagits enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.

Universitetet har en omplaceringsskyldighet fram till dess att uppsägningsbesked ges. Efter en uppsägning kan den anställde ha företrädesrätt till återanställning. Information med blankett om att anmäla anspråk på företrädesrätt ska, om den anställde är företrädesberättigad, ges till den anställde i samband med uppsägningsbeskedet. Företrädesrätten gäller under uppsägningstiden samt nio månader efter sista anställningsdag.

Läs mer om företrädesrätt till återanställning

Läs mer om uppsägningstider

Omställningsstöd

När en statligt anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist erbjuds personen möjlighet att delta i Trygghetsstiftelsens åtgärder. Trygghetsstiftelsens uppgift är att så långt som möjligt skapa förutsättningar för att personen inte ska bli arbetslös. Senast i samband med att den anställde delges uppsägning ska du som chef med personalansvar tillse att den anställde får information om sina rättigheter och skyldigheter enligt avtal om omställning. Anmälan till Trygghetsstiftelsen görs av sektionen HR.

Under uppsägningstiden har den anställde rätt till skälig ledighet med lön för att söka nytt arbete, liksom att delta i de insatser som Trygghetsstiftelsen erbjuder. Som chef med personalansvar bör du se till att vara tillgänglig för den uppsagde efter lämnat uppsägningsbesked. Var även uppmärksam på övriga anställdas reaktioner.   

Anställningen avslutas

Som chef med personalansvar bör du innan en anställning avslutas ta initiativ till ett avslutningssamtal. Liksom en bra introduktion är det lika viktigt med ett bra avslut, både för universitetet som arbetsgivare och för den person som ska sluta. Samtalet ger en möjlighet att diskutera vad som varit bra, vad som varit mindre bra och vilka förändringar den uppsagde kan föreslå.

Som chef med personalansvar ska du skriva ett arbetsbetyg med ett personligt omdöme om så önskas. Arbetsgivaren är också skyldig att på begäran skriva ett arbetsgivarintyg. Intyget kan behövas för att den som blivit uppsagd ska få ersättning från a-kassan men är också viktigt som dokumentation . Intyget ska innehålla bland annat uppgifter om hur länge personen har arbetat hos dig och vad denne har arbetat med.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.