Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad tycker cheferna om våra utbildningar?

OMDÖMEN

Innehåll på sidan:


Prefekt på institution:

In and out of leadership –  den lyxigaste chefsutbildning man kan gå

– In and out of leadership är nog den lyxigaste chefsutbildning man kan gå. Det var den första kurs jag tog som ny chef och det var som en form av terapi som direkt hjälpte mig att formulera för mig själv hur jag vill vara som ledare. 

– Jag valde att fokusera på svårlösta problem och fick individuell coaching i hur dessa kunde förstås utifrån ett större sammanhang och lösas i den konkreta vardagen.

– En oslagbar pedagogik som gav mig det där som de andra mer formella och generella kursgenomgångarna inte riktigt erbjuder.

Läs mer om In and out of leadership


Administrativ chef på institution:

Erfaren chef – här fick jag det nätverk jag behövde

Hur kommer det sig att du anmälde dig?

– Jag ville få en djupare bild av hur ledarskapet fungerar inom universitetet, och synen på chefskap. Jag har arbetat länge som chef, men inte inom Lunds universitet. Jag ville träffa andra chefer och få ett nätverk för erfarenhetsutbyte. 

Vad fick du med dig av utbildningen?

– Jag fick absolut nätverket jag var ute efter. Först var jag skeptisk till att det blandades akademiska chefer och TA-chefer i samma grupp, men under utbildningens gång har det visat sig vara utbildningens stora styrka. Den gav mig verkligen den bredare insikt kring synen på chefs- och ledarskap inom universitetet som jag var ute efter. 

Hur upplevde du innehållet?

– Det är högt och lågt, vitt och brett. Nya verktyg och många intryck. Det är en del moment som såklart är mer grundläggande även om det är en mer avancerad utbildning. Men fördelarna med det är att vi alla fick ett gemensamt språk och en gemensam grund att utgå ifrån i våra samtal. För det är mycket samtal.

– Erfarenhetsutbytet är en viktig del av kursen och nog den delen jag själv uppskattade allra mest. 

Vad har du haft störst nytta av och kunnat tillämpa i verksamheten?

– Nätverket för att kunna bolla idéer för framtiden, och konkreta verktyg för att förstå och arbeta med konflikthantering. 

Läs mer om Erfaren chef på sidan om utbildningar för chefer och ledare

Vad tycker andra deltagare om utbildningen?

Läs om andra deltagares upplevelser av programmet Erfaren chef


Kanslichef på fakultet: 

Teamutvecklingen satte ord på hur vår arbetsgrupp är och vad vi behöver

Vilken målgrupp anser du har störst nytta av denna typ av insats?

– För mig som chef var detta ett viktigt stöd i grupputvecklingsarbetet.

Hur kom ni fram till vad insatsen skulle innehålla?

– Jag och Kristian Bergén diskuterade oss fram till ett upplägg, utifrån min målbild.

Vad gav det för värde till arbetsgruppen?

– Ett aktivt deltagande genom att aktivt ta ställning till och diskutera frågor, varvat med en del teori – detta gjorde det möjligt för deltagarna att sätta ord på sina tankar om hur vår grupp är och vad den behöver.

Ledde insatsen till konkreta åtgärder/utveckling för det kommande arbetet?

– Frågeställningarna blev mer och mer konkreta och vi avslutade med att lista konkreta åtgärder – detta kommer vi ha nytta av i vårt fortsatta arbete.

Matchade er beställning era förväntningar på genomförandet?

– Med sin långa erfarenhet av att arbeta med grupputveckling ledde Kristian oss igenom dagen på ett tryggt och målmedvetet vis. Det gavs utrymme för frågor och påståenden, Kristian lyssnade in gruppen och stannade upp där det behövdes och tuffade på när det var läge att gå framåt.

– Det viktiga är att den konsult som ger oss stöd, oavsett intern eller extern, har förståelse för den akademiska världens utmaningar, men att hen även kan relatera till andra organisationer.


Kommunikatörer, Medicinska fakulteten:

En liten dag om ledningsgrupper

Hur kommer det sig att ni valde att anmäla er till En liten dag om ledningsgrupper?

– En av oss hittade kursen och nämnde den i gruppen, eftersom vi nu ingår i ledningsgrupper. Bland annat önskade vi att få nätverka med andra och få ökad förståelse för ledningsfunktioner och ledningsuppdraget vid LU. Och hur vi kan ta arbetet vidare. 

Vad fick ni med er från utbildningen?

– Vi fick ökad insyn i andra ledningsfunktioners utmaningar, och konkreta verktyg att kunna arbeta med framöver.

Hur upplevde ni innehållet?

– Bra blandning med att först självstudera innan sammankomsten, sedan samtala och reflektera i grupp och slutligen ha möjligheten att lyssna på föreläsare och forskare och ställa frågor. Nödvändig och god facilitering under dagen av Johan och Kristian i chef- och ledarutvecklingsteamet.

Vad har ni haft störst nytta av och kunnat tillämpa i verksamheten?

– Konkreta verktyg, tips och råd – bland annat metoden "Start smart" för att arbeta med syftet för en (lednings-) grupp. En metod några av oss redan provat i ledningsgrupp och sedan också gjort själva med inbjuden facilitator (vår chef). 

Hur många var ni som deltog? Vilka funktioner/roller?

– Tre av fyra kommunikatörer med fokus på internkommunikation. Saknades tyvärr  kursplats för fjärde kollegan att hänga med.