Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Företagshälsovårdens roll i anpassning och rehabilitering

Företagshälsovården ska som oberoende resurs erbjuda dig som chef specialistkompetens inom anpassning och rehabilitering.

Anpassning och rehabilitering

En viktig del av vårt uppdrag är att medverka och ge stöd i anpassning och rehabilitering vid till exempel upprepad korttidsfrånvaro, sjukskrivning eller oklarheter kring arbetsförmåga. Företagshälsovården (FHV) kan genom sin kompetens inom medicin, psykologi, och ergonomi bidra till en helhetssyn vid planering av anpassnings- och rehabiliteringsinsatser.

Syftet är att bedöma den anställdes arbetsförmåga och i samverkan med anställda och arbetsgivare ge förslag på åtgärder för stöd och hjälp för att undvika sjukskrivning alternativt för återgång i arbete.

Anpassning och rehabilitering vid riskbruk, skadligt bruk och annan beroendeproblematik

Företagshälsovården (FHV) ger även stöd och konsultation till chef och anställd vid riskbruk, skadligt bruk eller tecken på beroende. En förutsättning för insats är att arbetsgivaren tydliggjort för den berörda medarbetaren orsaken till kontakt med FHV.

  • Anpassningen och rehabiliteringen påbörjas genom kontakt med ansvarig chef och anställd för att tydliggöra vilka frågeställningar som är aktuella.
  • I samband med medicinsk bedömning rekommenderar vi vid behov lämplig behandlingsform.
  • Lunds universitet har avtal med externa leverantörer som vid behov kan involveras av arbetsgivaren, se upphandlade arbetsmiljötjänster.
  • Vid upprättande av överenskommelse om behandling vid skadligt bruk ingår ofta provtagning hos Företagshälsovården. Uppföljning sker enligt överenskommelsen.

Anpassnings- och rehabiliteringsprocessen

Läs mer om anpassnings- och rehabiliteringsprocessen

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande.

Rehabkoordinator och företagssköterska

Annika Ekstedt
Annika [dot] Ekstedt [at] fhv [dot] lu [dot] se (Annika[dot]Ekstedt[at]fhv[dot]lu[dot]se)

Eva Örnling
Eva [dot] Ornling [at] fhv [dot] lu [dot] se (Eva[dot]Ornling[at]fhv[dot]lu[dot]se)

Besöksadress
Gerdagatan 9
223 62 LUND
Se karta

Postadress
Företagshälsovården
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND
Hämtställe 52

Telefon
+46 46 222 32 80

Öppettider
Måndag–fredag 08.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.30

Mottagning sker efter tidsbeställning.