Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets regelförnyelse 2025

Arbetsmiljöverket har lanserat en ny struktur för sina regler och i samband med det även uppdaterat sina föreskrifter (”AFS:ar”). Nyheterna träder i kraft den 1 januari 2025.

Den nya regelstrukturen medför dock endast marginella förändringar i hur LU arbetar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Verksamheternas arbetsmiljösamordnare är väl informerade om förändringarna och arbetar för att övergången till den nya regelstrukturen ska gå så smidigt som möjligt.

Du kan redan nu bekanta dig med den nya regelstrukturen:  

Regelförnyelse - Arbetsmiljöverket (av.se)

Frågor? Kontakta arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå eller SAM-teamet via Anna Sjösten anna [dot] sjosten [at] hr [dot] lu [dot] se, sektionen HR.

Arbetsmiljöpolicy

Lunds universitets arbetsmiljöpolicy omfattar såväl personal som studenter. Här kan du som chef läsa mer om arbetsmiljöpolicyn.

Läs mer om universitetets arbetsmiljöpolicy

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Du som är chef ska verka för en god arbetsmiljö och arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Här kan du läsa mer om hur du kan arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete

Anställdas hälsa

Här kan du som chef läsa mer om hur du kan få hjälp av Företagshälsovården, om lagstadgade medicinska kontroller och få stöd i rehabiliteringsfrågor.

Läs mer om anställdas hälsa

Tillbud och arbetsskada

Vid olyckor och händelser som skulle kunnat leda till en olycka ska du som chef anmäla detta. Här hittar du instruktioner om hur du ska anmäla tillbud och arbetsskador.

Läs mer om tillbud och arbetsskada

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 

Läs mer om organisatorisk och social arbetsmiljö

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD)

På dessa sidor finns information om diskrimineringslagen och om universitetets systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD).

Läs mer om systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD)

Kränkningar och trakasserier

Här hittar du som chef eller verksamhetsansvarig för utbildning information och stöd i arbetet för att förebygga och hantera fall av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Läs mer om kränkningar och trakasserier

Brandskydd

Här kan du som chef läsa mer om hur du kan arbeta systematiskt med brandskyddsfrågor samt om hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Läs mer om brandskydd

Kemikaliesäkerhet

Här får du som chef vägledning och stöd för att kunna hantera kemikalier på ett säkert sätt inom universitetet.

Läs mer om kemikaliesäkerhet

Biosäkerhet

Här får du som chef mer information om hantering och risker som är förknippade med genmodifierade organismer/mikroorganismer samt mikrobiologiska ämnen.

Läs mer om mikrobiologiska risker om GMM

Strålsäkerhet

Du som är chef på Lunds universitet i verksamhet med joniserande eller icke-joniserande strålning måste säkerställa att lagar och föreskrifter följs för såväl anställda som studenter.

Läs mer om strålsäkerhet

Stöd i arbetsmiljöfrågor

Här hittar du som chef en lista över kontaktpersoner i arbetsmiljöfrågor och information om universitetets upphandlade arbetsmiljötjänster.

Läs mer om stöd i arbetsmiljöfrågor

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida

Hot och våld

Checklista för chefer


Filmad föreläsning om hat, hot och våld

Grundläggande utbildning gällande rutiner för hat, hot och våld. 

Målgrupper: anställda, chefer, HR, arbetsmiljösamordnare och skyddsombud på LU.

Föreläsningen är cirka 20 minuter lång och finns även textad på engelska. 

Logga in i Kompetensportalen för att ta del av utbildningen.