Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Migrationsfrågor

När du anställer någon från ett annat land är det viktigt att både arbetsgivare och den som ska anställas gör rätt i varje steg för att förhindra långdragna tillståndsprocesser.

Medborgare i ett land utanför EU behöver i de flesta fall ha ett arbetstillstånd eller uppehållstillstånd medan medborgare inom EU i de flesta fall inte behöver något tillstånd. Medarbetarens nationalitet, vistelseland, vistelsetid och finansiering avgör dock vissa villkor. Det är även viktigt att ha medarbetarens hela personbild; Kommer familjen med? Behövs bostad?

Som arbetsgivare (rekryterande chef) har man skyldighet att kontrollera att ens medarbetare har rätt att vistas och arbeta i Sverige (OBS, två skilda rättsfrågor). För medborgare i länder utanför EU gäller nästan alltid att denna rätt kommer i form av ett uppehållstillstånd. Arbetsgivarens kontrollansvar gäller såväl inför anställning som under anställningens gång. Det är alltså olagligt att anställa en person innan personen fått uppehållstillstånd och arbetsgivaren behöver vidare kontrollera att rätt sorts förlängning söks innan utgången av uppehållstillståndet, i det fall anställningen väntas pågå bortom nuvarande uppehållstillstånds giltighet. Arbetsgivarens straffansvar i sammanhanget stadgas i 20 kap. 5 § utlänningslagen som lyder:

Till böter eller, när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har en utlänning anställd, om utlänningen

  1. inte har rätt att vistas i Sverige, eller
  2. har rätt att vistas här men saknar föreskrivet arbetstillstånd.

Matrisen nedan visar vilken typ av tillstånd som medarbetaren ska söka. Observera att det inte är alla typer av uppehållstillstånd som kommer med rätten att arbeta och att vissa typer av uppehållstillstånd har inskränkningar i vilka typer av yrken tredjelandsmedborgaren får utöva. Vid frågor kontakta migrationssamordnaren.

Matris över tillstånd som ska sökas (PDF 77 kB, ny flik)

OBS! Medarbetare som anställs under kortare tid än ett år blir inte folkbokförda i Sverige. Detta innebär att de inte får ett personnummer vilket ofta leder till problem vad gäller bankkonto, bostad och sjukvård.

Läs mer i vänsterspalten om vad som gäller för EU-medborgare respektive för medborgare i tredje land, samt inför flytten till Sverige.

Kontakt

Erik Kvist
Internationell koordinator
+46 79 066 17 83
erik [dot] kvist [at] er [dot] lu [dot] se