Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Migrationsfrågor

När universitetet anställer någon från ett annat land är det viktigt att både arbetsgivare och den som ska anställas gör rätt i varje steg för att förhindra långdragna tillståndsprocesser.

Innehåll på sidan:


Introduktion

Medborgare i ett land utanför EU behöver i de flesta fall ha ett arbetstillstånd eller uppehållstillstånd medan medborgare inom EU i de flesta fall inte behöver något tillstånd.

Medarbetarens nationalitet, vistelseland, vistelsetid och finansiering avgör dock vissa villkor. Det är även viktigt att ha medarbetarens hela personbild; Kommer familjen med? Behövs bostad?

Observera att medarbetare som anställs under kortare tid än ett år inte blir folkbokförda i Sverige. Detta innebär att de inte får ett personnummer vilket ofta leder till problem vad gäller bankkonto, bostad och sjukvård.

Läs mer i vänsterspalten om vad som gäller för EU-medborgare respektive för medborgare i tredje land, samt inför flytten till Sverige.

Arbetsgivarens ansvar

Som arbetsgivare (rekryterande chef) har man skyldighet att kontrollera att ens medarbetare har rätt att vistas och arbeta i Sverige (observera att detta är två skilda rättsfrågor).

För medborgare i länder utanför EU gäller nästan alltid att denna rätt kommer i form av ett uppehållstillstånd.

Kontrollansvar

Arbetsgivarens kontrollansvar gäller såväl inför anställning som under anställningens gång.

Det är olagligt att anställa en person innan personen fått uppehållstillstånd och arbetsgivaren behöver vidare kontrollera att rätt sorts förlängning söks innan utgången av uppehållstillståndet, i det fall anställningen väntas pågå bortom nuvarande uppehållstillstånds giltighet.

Arbetsgivaren behöver även noggrant följa upp ärendet och kontrollera utgången i ärendet.

Straffansvar

Arbetsgivarens straffansvar i sammanhanget stadgas i 20 kap. 5 § utlänningslagen, som lyder:

Till böter eller, när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har en utlänning anställd, om utlänningen

  1. inte har rätt att vistas i Sverige, eller
  2. har rätt att vistas här men saknar föreskrivet arbetstillstånd.

Olika typer av tillstånd

Matrisen nedan visar vilken typ av tillstånd som medarbetaren ska söka.

Observera att det inte är alla typer av uppehållstillstånd som kommer med rätten att arbeta och att vissa typer av uppehållstillstånd har inskränkningar i vilka typer av yrken tredjelandsmedborgaren får utöva.

Vid frågor, kontakta LU:S internationella koordinator.

Se vilka tillstånd som behöver sökas av internationella medarbetare utan permanent uppehållstillstånd

Stöd i migrationsfrågor

Utgångspunkten är att lokal HR-funktion

  • ger grundläggande och inledande stöd till den individuella medarbetaren i migrationsfrågor, och bereder hen med eventuell dokumentation som behövs i ärendet
  • och/ eller sköter kontakten med relocationfirma
  • ger chefer stöd i frågor och ärenden som rör migration

Om HR-funktioner behöver vidare hjälp kontaktar de universitetets internationella koordinator.

I alla frågor som rör en anställning behöver HR dock alltid vara inkopplade i ärendet eftersom HR/chef har ovan nämnda juridiska ansvar.

Kontakt

Du som är chef/arbetsgivare

Kontakta din lokala HR-funktion för stöd i frågor och ärenden som rör migration.


HR-funktioner

Kontakta LU:s internationella koordinator för stöd migrationsärenden: 

Erik Kvist
Internationell koordinator
+46 79 066 17 83
erik [dot] kvist [at] er [dot] lu [dot] se

Följ INLU-bloggen!

För mer information om migrationsprocessen för tredjelandsmedborgare och aktuella frågor på migrationsområdet, följ INLU-bloggen som vänder sig till universitets internationella nätverk (INLU).