Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Migrationsfrågor

När du anställer någon från ett annat land är det viktigt att både arbetsgivare och den som ska anställas gör rätt i varje steg för att förhindra långdragna tillståndsprocesser.

Medborgare i ett land utanför EU behöver i de flesta fall ha ett arbetstillstånd eller uppehållstillstånd medan medborgare inom EU i de flesta fall inte behöver något tillstånd. Medarbetarens nationalitet, vistelseland, vistelsetid och finansiering avgör dock vissa villkor. Det är även viktigt att ha medarbetarens hela personbild; Kommer familjen med? Behövs bostad?

Som arbetsgivare har man skyldighet att kontrollera att en blivande medarbetare har giltigt och korrekt arbets- eller uppehållstillstånd. Det är olagligt att anställa en person innan personen fått arbets- eller uppehållstillstånd. Arbetsgivarens straffansvar i sammanhanget stadgas i 20 kap. 5 § utlänningslagen som lyder:

Till böter eller, när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har en utlänning anställd, om utlänningen
   1. inte har rätt att vistas i Sverige, eller
   2. har rätt att vistas här men saknar föreskrivet arbetstillstånd.

Matrisen nedan visar vilken typ av tillstånd som medarbetaren ska söka.

Matris över tillstånd som ska sökas (PDF 77 kB, ny flik)

OBS! Medarbetare som anställs under kortare tid än ett år blir inte folkbokförda i Sverige. Detta innebär att de inte får ett personnummer vilket ofta leder till problem vad gäller bankkonto, bostad och sjukvård.

Läs mer i vänsterspalten om vad som gäller för EU-medborgare respektive för medborgare i tredje land, samt inför flytten till Sverige.

Kontakt

Åsa Thormählen
Internationell koordinator
+46 46 222 70 15
asa [dot] thormahlen [at] hr [dot] lu [dot] se

Erik Kvist
Internationell koordinator
+46 79 066 17 83
migration [at] er [dot] lu [dot] se