Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Övertid och mertid för lärare

Mertid eller övertid förekommer normalt inte för lärare men undantagsvis kan det bli aktuellt i vissa fall. Läs mer om övertid för lärare här.

En lärares arbetsuppgifter ska planeras på sådant sätt att samtliga arbetsuppgifter inryms inom årsarbetstiden. Tid utöver den totala årsarbetstiden ska normalt inte förekomma.

Mertid eller övertid ska vara beordrad eller godkänd i efterhand av prefekt/motsvarande. Om särskilda behov av att utföra vissa inte planerade arbetsuppgifter uppkommer ska i första hand en omfördelning av arbetsuppgifterna göras. Om det under kalenderåret uppkommer särskilda behov av att lärare fullgör arbetsuppgifter utöver de som är planerade inom ramen för årsarbetstiden har prefekt rätt att begära mertid med högst 175 klocktimmar eller övertid med högst 150 klocktimmar per kalenderår. Den sammanlagda uttagna mertiden och övertiden får för ett kalenderår uppgå till högst 200 timmar.

Doktorander, amanuenser och klinisk assistenter kan inte åläggas arbete på övertid.

Professorer omfattas enligt Lunds universitets lokala professorsavtal inte av bestämmelserna om obekvämtillägg, mertidstillägg samt ersättning för övertidstjänstgöring och har därmed inte rätt till ersättning för arbete på övertid.

Läs lokalt professorsavtal vid Lunds universitet (PDF 34 kB, ny flik)

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.