Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medicinska kontroller i arbetslivet

Här kan du som chef få information om när medicinska kontroller kan vara aktuella.

Innehåll på sidan: 


Om medicinska kontroller

En medicinsk kontroll är en medicinsk undersökning av arbetstagare, som är inriktad på möjliga hälsoeffekter av en särskild faktor i arbetsmiljön. Den medicinska kontrollen är avsedd att vara till stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I den medicinska kontrollen kan ingå kroppsundersökningar, provtagningar, samtal och frågeformulär. 

Syftet med medicinska kontroller är att minska risken för ohälsa relaterat till arbetet genom att:

 • visa om arbetstagarens hälsotillstånd medger en viss typ av arbete. 
 • ge möjlighet till tidig identifiering av individer med tecken på ohälsa som beror på exponering i arbetet.
 • ge underlag för åtgärder på arbetsplatsen. 

Medicinska kontroller består av både utredning och läkarbedömning. Utredningen består oftast av provtagning med provanalys på laboratorier utanför vår verksamhet. Beakta att en medicinsk kontroll inte kan genomföras med kort varsel. Du som chef ansvarar för att planera in denna i god tid innan arbetet ska påbörjas. Individuell riskbedömning ska vara ifylld i beställningen. Beställningsblankett finner du i nedanstående länk: 

Beställningsblankett medicinsk kontroll (PDF 224 kB, ny flik)

För vissa arbetsuppgifter finns krav på medicinsk kontroll med tjänstbarhetsintyg. Dessa intyg ska diarieföras. Sanktionsavgift tillämpas när giltigt tjänstbarhetsintyg saknas. 

Krav på medicinska kontroller gäller för ett flertal arbeten 

Arbeten finns förtecknade i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, framför allt i AFS 2019:3 och AFS 2023:16:

 • arbete som medför exponering för vibrationer
 • handintensivt arbete
 • nattarbete
 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter
 • fibrosframkallande damm, till exempel asbest och kvarts
 • bly
 • kadmium
 • kvicksilver
 • arbetsuppgifter som innebär extrem fysisk påfrestning: klättring med stor nivåskillnad, rök- och kemdykning och dykeriarbete.

Utöver ovan nämnda arbeten så finns krav på medicinska kontroller i dessa fall:

 • Arbete med försöksdjur (AFS 1990:11)
 • Arbete med hörselskadligt buller (AFS 2005:16)
 • Arbete med smittrisker (AFS 2018:4)
 • Arbete med artificiell optisk strålning (AFS 2009:7)
 • Arbete med joniserande strålning (SSMFS 2018:1)

Arbetsgivaren ska också erbjuda lagstadgade medicinska kontroller om en riskbedömning visar att det är motiverat, till exempel på grund av skadlig exponering.

Instruktioner för chefer

På sidan blanketter och mallar finns instruktioner för chefer, gällande medicinsk kontroll, att ladda ner på svenska och engelska.  

Läs instruktionen innan du fyller i blanketten och beställer den medicinska kontrollen av Företagshälsovården. Glöm inte att fylla i rutan Individuell riskbedömning för arbetstagaren i beställningsblanketten.

Eliminera/minimera risken

 

Åtgärdstrappan

För att eliminera/minimera risken ska arbetsgivaren arbeta enligt ”åtgärdstrappan”. När åtgärderna enligt åtgärdstrappan inte räcker för att eliminera/minimera risker kan arbetstagarens hälsa behöva undersökas med regelbundna kontroller. Du som är chef med personalansvar har i uppgift att genomföra en riskbedömning och informera medarbetarna och studenterna om behovet av medicinsk kontroll, om det är ett krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Det är Företagshälsovården som genomför medicinska kontroller vid Lunds universitet.

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.

Kontakt, Företagshälsovården

Annika Ekstedt
Företagssköterska
Annika [dot] Ekstedt [at] fhv [dot] lu [dot] se (Annika[dot]Ekstedt[at]fhv[dot]lu[dot]se)

Eva Örnling
Företagssköterska
Eva [dot] Ornling [at] fhv [dot] lu [dot] se (Eva[dot]Ornling[at]fhv[dot]lu[dot]se)

Anabela Stan
Företagsläkare
Anabela [dot] Stan [at] fhv [dot] lu [dot] se

Johan Ohlin
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 70 26
Johan [dot] Ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se (Johan[dot]Ohlin[at]fhv[dot]lu[dot]se)

Besöksadress
Gerdagatan 9
223 62 LUND
Se karta

Postadress
Företagshälsovården
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Hämtställe 52

Telefon
+46 46 222 32 80

E-post
Foretagshalsovarden [at] fhv [dot] lu [dot] se (Foretagshalsovarden[at]fhv[dot]lu[dot]se)

Öppettider
Måndag–fredag kl 08.00–15.00
Lunchstängt kl 12.00–12.30

Mottagning sker efter tidsbeställning.