Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetstidsavtal för lärare

Planering av lärares årsarbetstid ska, enligt lokalt avtal om arbetstid för lärare, genomföras för varje kalenderår och resultera i en personalplan för varje enskild lärare.

Enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T finns specialbestämmelser för vissa anställda vid universitet och högskolor. Där framgår att fördelningen av årsarbetstiden ska fastställas i lokala avtal.

Lunds universitet har tecknat följande lokala avtal som reglerar arbetstiden för lärare:

Varje kalenderår ska antingen en ny personalplan upprättas eller, för det fall man har en flerårsplan, årets planering ses över. De lokala parterna ser över Råden och anvisningarna varför det av nedanstående råd och anvisningar framgår att de är under revidering. Råden kommer löpande att uppdateras och har du som chef frågor vad gäller upprättandet av personalplaner, kontakta din närmaste personalfunktion.

Råd och anvisningar till lokalt avtal om arbetstid för lärare (PDF 2,56 MB, ny flik)

Om din verksamhet inte har ett eget system för upprättande av personalplaner kan nedanstående mall användas. 

Mall - personalplan för lärare (Excel 204 kB, ny flik)

Arbetstidsavtalets arbetstider tillämpas även (med de begränsningar som anges i avtalet, högskoleförordningen eller i annan författning) för följande anställningar: amanuens som undervisar, klinisk assistent och doktorand.

Kontakt

Chefer och HR-funktioner kan ställa frågor till sektionen HR via sektionens ärendehanteringssystem.

På sidan Hitta rätt HR-information och stöd finns även länkar till efterfrågad universitetsövergripande HR-information.

Kontakta din verksamhets HR/personalfunktion om du har frågor om din verksamhets lokala rutiner i HR/personalfrågor.