Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetstidsavtal för lärare

Vid Lunds universitet finns lokalt avtal om arbetstid för lärare med flera samt lokalt avtal om arbetstid och anställningsvillkor för lärare vid Trafikflyghögskolan (TFHS).

Arbetstidsavtalet för lärare vid TFHS berörs inte i text här på HR-webben utan informationen finns lokalt på arbetsplatsen. Informationen nedan gäller enbart för lärare som omfattas av arbetstidsavtal för lärare med flera. 


Enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T finns specialbestämmelser för vissa anställda vid universitet och högskolor. Där framgår att fördelningen av årsarbetstiden ska fastställas i lokala avtal.

Lunds universitet har tecknat följande lokala avtal som reglerar arbetstiden för lärare:

Varje kalenderår ska antingen en ny personalplan upprättas eller, för det fall man har en flerårsplan, årets planering ses över. De lokala parterna ser över Råden och anvisningarna varför det av nedanstående råd och anvisningar framgår att de är under revidering. Råden kommer löpande att uppdateras och har du som chef frågor vad gäller upprättandet av personalplaner, kontakta din närmaste personalfunktion.

Råd och anvisningar till lokalt avtal om arbetstid för lärare (PDF 2,56 MB, ny flik)

Om din verksamhet inte har ett eget system för upprättande av personalplaner kan nedanstående mall användas. 

Mall - personalplan för lärare (Excel 204 kB, ny flik)

Arbetstidsavtalets arbetstider tillämpas även (med de begränsningar som anges i avtalet, högskoleförordningen eller i annan författning) för följande anställningar: amanuens som undervisar, klinisk assistent och doktorand.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.