Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Åtgärder och kontroll

De risker i arbetsmiljön som framkommer behöver åtgärdas. Här kan du som chef läsa mer om åtgärder och kontroll av åtgärder.

Åtgärder

Olika åtgärder behöver genomföras beroende på vilka risker som har upptäckts. Exempel på åtgärder är förändringar i organisationen, utbildning, nya rutiner eller nya skyddsanordningar.

Åtgärda risker direkt om det är möjligt och skriv ner vad som gjorts. Om det inte går att åtgärda riskerna direkt ska en handlingsplan upprättas. Handlingsplanen ska beskriva vilka risker som finns, hur de ska åtgärdas, vem som ska göra det och när det ska vara klart. Handlingsplaner ska alltid vara skriftliga.

Mall för riskbedömning och handlingsplan finns i högerspalten här på denna sidan.

Kontrollera genomförda åtgärder

Kontrollera att de genomförda åtgärderna i handlingsplanen har gett önskad effekt genom att följa upp riskerna. Om åtgärderna inte har gått att genomföra som det var tänkt ska alternativa åtgärder identifieras och handlingsplanen uppdateras.

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.