Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Åtgärder och kontroll

De risker i arbetsmiljön som framkommer behöver åtgärdas. Här kan du som chef läsa mer om åtgärder och kontroll av åtgärder.

Innehåll på sidan:


Åtgärder

Olika åtgärder behöver genomföras beroende på vilka risker som har upptäckts. Exempel på åtgärder är förändringar i organisationen, utbildning, nya rutiner eller nya skyddsanordningar.

Åtgärda risker direkt om det är möjligt och skriv ner vad som gjorts. Om det inte går att åtgärda riskerna direkt ska en handlingsplan upprättas. Handlingsplanen ska beskriva vilka risker som finns, hur de ska åtgärdas, vem som ska göra det och när det ska vara klart. Handlingsplaner ska alltid vara skriftliga.

Mall för riskbedömning och handlingsplan finns i högerspalten här på denna sidan.

Kontrollera genomförda åtgärder

Kontrollera att de genomförda åtgärderna i handlingsplanen har gett önskad effekt genom att följa upp riskerna. Om åtgärderna inte har gått att genomföra som det var tänkt ska alternativa åtgärder identifieras och handlingsplanen uppdateras.

Uppföljning och kontroll av genomförda åtgärder

Olika åtgärder kan följas upp på olika sätt och i olika sammanhang.

Kontrollera att de genomförda åtgärderna i handlingsplanen har gett önskad effekt genom att följa upp riskerna.

Om uppföljningen visar att åtgärderna inte varit tillräckliga, inte gått att genomföra som det var tänkt, eller skapat nya risker ska alternativa åtgärder identifieras och handlingsplanen uppdateras.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida