Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid utlandstjänstgöring

STÖD FÖR CHEFER

Även om en medarbetare befinner sig utomlands har arbetsgivaren ansvar för att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Läs mer om det stöd som du som chef kan få.

Innehåll på sidan:


Arbetsmiljölagstiftningen är nationellt begränsad men arbetsgivarens ansvar för att arbeta systematiskt med arbetsmiljön samt att minska risker och ohälsa kvarstår vid en anställds utlandsvistelse i tjänsten. Även rehabiliteringsansvaret är oförändrat.

Mot denna bakgrund har sektionen HR tagit fram nedanstående stöd för chefer och som kan användas som utgångspunkt för samtal med bland annat den anställde som i tjänsten ska vistas utomlands.

Detta stödmaterial består av olika delar och innehåller punkter för chefen att tänka på/genomföra inför, under och efter den anställdes utlandsvistelse.

Mallar

Till chefsstödet finns även mallar som med fördel kan användas vid samtal med den anställde och med chef/motsvarande vid mottagande enhet (om detta finns). 

Mallarna finns att ladda ner på sidan HR-blanketter och mallar.

Inför avresa ska du som chef genomföra:

 • Samtal med den anställde (se mall nedan om samtal med anställd).
 • Samtal med chef/motsvarande vid mottagande enhet (se mall nedan om samtal med mottagande enhet).
 • Avstämning med säkerhetsavdelningen angående säkerhetsläget samt eventuella restriktioner gällande landet i fråga och informera den anställde om detta.

Under den anställdes utlandsvistelse ska du:

 • Tillse att avstämningar genomförs med den anställde (se mall nedan om samtal med anställd).  
 • Hålla skyddsombudet informerat om eventuella förändringar.
 • Anmäla eventuella tillbud, arbetsskador och sjukdom enligt rådande rutiner.
  Läs mer om att anmäla tillbud och arbetsskador
 • Genomföra avstämningar med mottagande enhet (se mall nedan om samtal med mottagande enhet).

Efter den anställdes utlandsvistelse ska du:

 • Göra en generell uppföljning av den genomförda utlandsvistelsen (mall finns för samtal med anställd). 
 • Stämma av genomförd arbetstid – till exempel utfört övertidsarbete, behov av dygnsvila/veckovila etc.
 • Stämma av eventuella anmälda försäkringsärenden.
 • Stämma av eventuellt rehabiliteringsbehov och samtalsstöd.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida