Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rutinbeskrivning: Snabbprotokoll vid förhandling enligt 11 § MBL och 32 § LAS

Snabbprotokoll enligt bifogade mallar används i samråd med de fackliga organisationerna på prov.

Snabbprotokoll används vid följande förhandlingar enligt 11 § MBL:

  • Ändrad organisatorisk placering (som ej påverkar organisationen).
  • Titelbyte.
  • Avbrytande av anställningsförfarande/rekryteringsprocess (yttrande och utlysning ska bifogas).

Snabbprotokoll används även vid förhandling om företrädesrätt enligt 32 § LAS:

  • Vid anställning av annan arbetstagare än den som har företrädesrätt till återanställning eller om fråga uppkommer vem av flera företrädesberättigade som ska få återanställning (yttrande och utlysning ska bifogas).

Rutin

  • Snabbprotokoll används endast när parterna är överens.
  • Snabbprotokoll och underlag skickas med e-post till berörd arbetstagarorganisations funktionsadress.
  • Typ av förhandling med lagrum och ärende anges i ärendemeningen.
  • Raden med namn på justerare lämnas tom i protokollet när det skickas till de fackliga organisationerna. De fyller själv i namnet på sina justerare i varje enskilt 
  • ärende.
  • Glöm inte att bifoga förhandlingsunderlag.

2012-08-29 (rev 2014-01-16)