Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rutinbeskrivning: Snabbprotokoll vid förhandling enligt 11 § MBL och 32 § LAS

Snabbprotokoll enligt bifogade mallar används i samråd med de fackliga organisationerna.

Snabbprotokoll används vid följande förhandlingar enligt 11 § MBL:

 • Ändrad organisatorisk placering (som ej påverkar organisationen).
 • Titelbyte.
 • Avbrytande av anställningsförfarande/rekryteringsprocess (yttrande och utlysning ska bifogas).

Snabbprotokoll används även vid förhandling om företrädesrätt enligt 32 § LAS:

 • Vid anställning av annan arbetstagare än den som har företrädesrätt till återanställning eller om fråga uppkommer vem av flera företrädesberättigade som ska få återanställning (yttrande och utlysning ska bifogas).
 • Förhandling inför chefstillsättning.

Rutin

 • Snabbprotokoll används endast när parterna är överens.
 • Snabbprotokoll och underlag skickas med e-post till berörd arbetstagarorganisations funktionsadress.
 • Typ av förhandling med lagrum och ärende anges i ärendemeningen.
 • Raden med namn på justerare lämnas tom i protokollet när det skickas till de fackliga organisationerna. De fyller själv i namnet på sina justerare i varje enskilt 
 • ärende.
 • Glöm inte att bifoga förhandlingsunderlag.

2012-08-29 (rev 2022-06-20)