Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Organisering av det förebyggande arbetet mot diskriminering, för lika villkor

På denna sida kan du läsa om hur universitetets förebyggande arbete mot diskriminering, för lika villkor, är organiserat.

Innehåll på sidan: 


Organisering 

Med fakulteter/motsvarande menas här verksamheter inom universitetet som ligger på motsvarande organisatorisk nivå som fakulteterna. Det kan motsvara förvaltningschefsnivå inom gemensamma förvaltningen eller andra verksamheter som organisatoriskt är placerade direkt under rektor. 

Med institution/motsvarande menas här verksamheter inom universitetet som ligger på motsvarande organisatoriska nivå som institutionerna, till exempel fakultetsgemensamma utbildningsorganisationer ( exempelvis läkarprogrammet eller ingenjörsutbildningarna). Det kan även motsvara sektioner inom gemensamma förvaltningen eller avdelningar inom en annan verksamhet.

Samverkan i SFAD-arbetet 

I arbetet med SFAD innebär samverkan att universitetet ska bedriva arbetet på ett sådant sätt att arbetstagarorganisationer, anställda och studenter har insyn i och kan bidra till arbetet. 

Till skillnad från samverkan i arbetsmiljöarbetet är det arbetstagarorganisationer som ni ska samverka med i arbetsgivarperspektivet, inte skyddsombud. 

Huvudpunkter i det löpande SFAD-arbetet

Arbetet kan organiseras på olika sätt, men det är bra att arbetet stäms av i en grupp där institutionsledning/motsvarande, arbetstagarorganisationer, anställda och studenter är representerade. Har institutionen ingen utbildningsverksamhet behövs inte anställda och studeranderepresentanter i gruppen. 

Ta hjälp av fakultetens SFAD-samordnare i planering, uppföljning och där det behövs i övrigt.

Under en tolvmånadersperiod ska varje institution/motsvarande och fakultet/motsvarande:

 • Bedöma om SFAD-arbetet behöver göras ur både arbetsgivar- och utbildningsanordnarperspektiv.
 • Samla de funktioner som behöver medverka i början av kalenderåret och planera upplägget av de fyra stegen:
  • När och hur ska undersökningarna gå till?
  • Kan analys och undersökning göras samtidigt?
  • När stäms varje steg av med arbetstagarorganisationer, anställda och studenter?
  • Vem fattar beslut om åtgärder?
  • Hur kommuniceras identifierade risker och åtgärder till arbetstagarorganisationer, anställda och studenter? 
  • Genomföra skäliga åtgärder för att komma tillrätta med identifierade risker.
  • Följ upp att åtgärderna har genomförts och om de har gett önskad effekt.
  • Om åtgärderna inte har varit tillräckliga – behövs mer analys eller kan nya åtgärder sättas in?

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion eller SFAD-samordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida