Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anställdas hälsa

Här kan du som chef läsa mer om hur du kan få hjälp av Företagshälsovården, om lagstadgade medicinska kontroller och få stöd i rehabiliteringsfrågor.

Företagshälsovården

Till Företagshälsovården vänder du som chef dig i frågor som gäller arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsrelaterad ohälsa.

Läs mer om Företagshälsovården

Friskvård

Alla anställda har rätt till ersättning för motionsinriktad friskvård som är av enklare slag och mindre kostnadsvärde. Ersättningen betalas ut vid högst två tillfällen per år.

Läs mer om Riktlinjer för friskvårdsförmån vid Lunds universitet (PDF 76kB, ny flik)

Guidelines regarding health promotion at Lund University (PDF 152 kB, ny flik)

Läs mer om Anvisningar till riktlinjerna för friskvårdsförmån (PDF 136 kB, ny flik)

Instructions for the guidelines regarding health promotion (PDF 156 kB, ny flik)

Läs mer om friskvårdsersättning, på Medarbetarwebben

Lagstadgade medicinska kontroller

Här hittar du som chef instruktioner om hur ärenden gällande lagstadgad medicinsk kontroll ska handläggas.

Läs mer om lagstadgade medicinska kontroller

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social och arbetslivsinriktad art för att få tillbaka funktionsförmåga och förutsättningar för ett gott liv.

Läs mer om rehabilitering

Kontakt

Kontakta din verksamhets HR/personalfunktion om du har frågor om din verksamhets rutiner i HR/personalfrågor.


Hittar du inte det du söker på webbsidan?

Ta del av den mest efterfrågade universitetsövergripande HR-informationen eller ställ en fråga till sektionen HR.

Personuppgiftshantering inom personalarbete

När du hanterar personuppgifter måste du säkerställa att du följer dataskyddslagstiftningen (GDPR) och andra tillämpningsbara lagar och regler (till exempel arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen).

Läs mer på Medarbetarwebben