Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anställdas hälsa

Här kan du som chef läsa mer om hur du kan få hjälp av Företagshälsovården, om lagstadgade medicinska kontroller och få stöd i rehabiliteringsfrågor.

Företagshälsovården

Till Företagshälsovården vänder du som chef dig i frågor som gäller arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsrelaterad ohälsa.

Läs mer om Företagshälsovården

Friskvård

Alla anställda har rätt till ersättning för motionsinriktad friskvård som är av enklare slag och mindre kostnadsvärde. Ersättningen betalas ut vid högst två tillfällen per år.

Lagstadgade medicinska kontroller

Här hittar du som chef instruktioner om hur ärenden gällande lagstadgad medicinsk kontroll ska handläggas.

Läs mer om lagstadgade medicinska kontroller

Anpassning och rehabilitering

Arbetsanpassning är insatser som görs om det är nödvändigt för att förebygga sjukfrånvaro eller om en anställd har råkat ut för en skada eller sjukdom. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social och arbetslivsinriktad art för att få tillbaka funktionsförmåga och förutsättningar för ett gott liv.

Läs mer om anpassning och rehabilitering

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida

Personuppgiftshantering inom personalarbete

När du hanterar personuppgifter måste du säkerställa att du följer dataskyddslagstiftningen (GDPR) och andra tillämpningsbara lagar och regler (till exempel arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen).

Läs mer på Medarbetarwebben