Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anställdas hälsa

Här kan du som chef läsa mer om hur du kan få hjälp av Företagshälsovården, om lagstadgade medicinska kontroller, anpassning och rehabilitering samt hantering av riskbruk och skadligt bruk.

Relaterad information: Friskvård


Företagshälsovården

Till Företagshälsovården vänder du som chef dig i frågor som gäller arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsrelaterad ohälsa.

Läs mer om Företagshälsovården

Medicinska kontroller i arbetslivet

Här hittar du som chef instruktioner om hur ärenden gällande lagstadgad medicinsk kontroll ska handläggas.

Läs mer om lagstadgade medicinska kontroller

Anpassning och rehabilitering

Arbetsanpassning är insatser som görs om det är nödvändigt för att förebygga sjukfrånvaro eller om en anställd har råkat ut för en skada eller sjukdom. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social och arbetslivsinriktad art för att få tillbaka funktionsförmåga och förutsättningar för ett gott liv.

Läs mer om anpassning och rehabilitering

Riskbruk och skadligt bruk

På dessa sidor finns stöd i arbetet med att hantera riskbruk och skadligt bruk bland anställda och studenter.

Läs mer om hantering av riskbruk och skadligt bruk

Friskvård

Läs mer om friskvård och friskvårdsförmånger vid Lunds universitet.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida

Inspelad föreläsning om skadligt bruk

Föreläsning om riskbruk och skadligt bruk (Kompetensportalen)

1h 45 min, på svenska.

Innehåll:

  • Tidiga tecken på skadligt bruk.
  • Vilket ansvar chef och anställda har för att förhindra sjukdom på grund av skadligt bruk.
  • Lunds universitets riktlinje och rutiner gällande alkohol och droger.

Föreläsare: Katarina Hallenborg (Feelgood Skadligt bruk), Eva Örnling (Företagshälsovården), Caroline Amarelle och Anna Leo (sektionen HR).

Personuppgiftshantering inom personalarbete

När du hanterar personuppgifter måste du säkerställa att du följer dataskyddslagstiftningen (GDPR) och andra tillämpningsbara lagar och regler (till exempel arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen).

Läs mer på Medarbetarwebben