Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Här kan du som chef läsa mer om vad som gäller vid hantering av genetiskt modifierade organismer (GMO).

All verksamhet med genetiskt modifierade organismer i Sverige är reglerad. Jordbruksverket har ansvar för landlevande genetiskt modifierade växter och djur. Motsvarande gäller för vattenlevande organismer som är Fiskeriverkets ansvarsområde.

Alla som använder genetiskt modifierade landlevande växter eller djur inneslutet (till exempel i växthus, djurhus eller motsvarande) ska ansöka om tillstånd för brukande av anläggning, och sedan anmäla den inneslutna användningen till Jordbruksverket. Du måste söka tillstånd för alla lokaler där genetiskt modifierade växter och frön kommer att hanteras eller lagras. Det betyder att förutom lokalerna där växterna odlas så måste ansökan även omfatta laboratorier och övriga rum där du hanterar levande växter, frön och andra reproduktiva växtdelar.

Universitetsveterinären (se kontaktinformation i högerspalten) samordnar, söker, diarieför och bevakar tillståndshanteringen för genetiskt modifierade djur i djurhusanläggningar i Lunds universitets regi.

För övriga ärenden ska kompletta ansökningar och uppdateringar skickas till Lunds universitets bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare (se kontaktinformation i högerspalten) för genomläsning, diarieföring och kontakt med respektive myndighet.

Länk till Jordbruksverkets hemsida om innesluten användning av genetisk modifierade organismer.

Kontakt

Anders Forslid
Universitetsveterinär
+46 46 222 30 50
anders [dot] forslid [at] med [dot] lu [dot] se

Anikó Wendler
Bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 71 05
chemsafety [at] bygg [dot] lu [dot] se

Johan Ohlin
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se