Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Riskbruk och skadligt bruk

På dessa sidor finns stöd i arbetet med att hantera riskbruk och skadligt bruk bland anställda och studenter.

Innehåll på sidan:


Inledning

Såväl alkohol-, drog-, och spelproblem som olika former av skadligt bruk upptäcks ofta för sent, när det redan fått synbara konsekvenser både för den enskilde och för arbetsmiljön. Förebyggande och tidiga insatser gör skillnad. 

Ett samspel mellan kultur, systematiskt arbetsmiljöarbete och kunskap gör det möjligt att erbjuda hjälp och stöd redan vid tecken på riskbruk. 

Riktlinjer

Lunds universitets riktlinjer gällande riskbruk och skadligt bruk syftar till att skapa förutsättningar för en arbetsmiljö som är utvecklande, stimulerande, säker och trygg för alla verksamma vid universitetet.

Riktlinjerna säger bland annat att ingen får vara påverkad av alkohol eller andra droger i sitt arbete eller i samband med undervisning, och att bruk av alkohol, andra droger eller annat riskbruk och skadligt bruk utanför arbetsplatsen eller studierna inte får 

  • påverka säkerhet och trivsel i arbetet eller i studiesammanhang,  
  • påverka den anställdas förmåga att utföra arbetet, 
  • skada förtroendet mellan den anställda och Lunds universitet,
  • skada Lunds universitets anseende.

Ladda ner riktlinjerna i högerspalten här på sidan.

Rutiner

Riktlinjerna förtydligas och förklaras genom tillhörande rutiner gällande riskbruk och skadligt bruk. Rutinerna nås via vänsterspalten eller via länkarna nedan.

Rutinerna är uppdelade i två delar och tydliggör hur chefer och andra ansvariga vid Lunds universitet ska agera gentemot anställda respektive studenter. 

Definitioner – riskbruk och skadligt bruk

Riskbruk och skadligt bruk kan utöver alkohol, droger och spel exempelvis handla om shopping, sex, sociala medier, överdriven träning och andra beroendeframkallande aktiviteter.

Läs mer nedan:

När man exempelvis dricker alkohol eller spelar utan att få skador eller negativa konsekvenser, varken fysiska, psykiska, ekonomiska eller sociala. Hit räknas inte bruk av droger. All icke medicinskt motiverad konsumtion av droger betraktas som otillåten och olaglig.

Till exempel alkoholkonsumtion eller spelande som riskerar att utvecklas till skadligt bruk eller beroende om det fortsätter över tid. Ett riskbruk av alkohol kan exempelvis orsaka olyckor, ångest, konflikter, högt blodtryck, cancer och problem med mage och sömn.

Ett beteende som ger negativa konsekvenser/är skadligt för hälsan, sociala relationer och/eller påverkar ekonomin negativt för en individ, organisation eller samhälle (WHO:s definition).

Medicinsk diagnos som innebär att problemen är så allvarliga att det kan vara ett kliniskt beroende. Ett substansberoende innebär att vara beroende av till exempel alkohol, narkotika eller läkemedel. 

Spel om pengar och dataspelsberoende klassas också som beroendesjukdomar.