Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemikaliesäkerhet

Här får du som chef vägledning och stöd för att kunna hantera kemikalier på ett säkert sätt inom universitetet.

Kemikaliesäkerhet omfattar både arbetsmiljö, yttre miljö och säkerhet. Som chef är det viktigt att förstå vilka risker som föreligger i samband med att kemikalier hanteras.

Lunds universitet bedriver en i många fall kemikalieintensiv och tillståndspliktig verksamhet som kännetecknas av hantering av små mängder av ett stort antal olika kemiska produkter. Många av dessa kemiska produkter är klassade som farliga på ett eller annat sätt och kan påverka människor och miljö negativt vid avsaknad av korrekt skyddsutrustning och vid felaktig hantering.

Exempel på verksamheter som hanterar kemiska produkter:

 • Kemiska laboratorium
 • Tekniska laboratorium som hanterar drivmedel, oljor, aerosoler, gaser, lim, plaster i flytande form eller rengöringsmedel
 • Fältarbeten inom exempelvis biologi och geologi
 • Konservering av biologiska och historiska material
 • Verkstäder/Vaktmästeri
 • Lokalvård
 • Tryckerier

Ansvarsfördelning kemikaliesäkerhet

Ansvaret för kemikaliesäkerheten ingår i arbetsmiljöansvaret och är på Lunds universitet fördelat enligt rektorns delegationsordning.

Läs mer om uppgiftsfördelning och ansvar

Chefens ansvar gällande kemikaliesäkerhet

Som ansvarig chef ska du bland annat:

 • Ha god kännedom om arbetsplatsens kemikalierelaterade risker samt hur dessa begränsas på bästa sätt.
 • Säkerställa att personal har blivit informerad om möjliga kemikalierelaterade risker.
 • Säkerställa att riskbedömningar skriftligen utförs och godkänns innan kemikalierelaterat arbete påbörjas.
  Läs mer om risker i arbetsmiljön
 • Tillhandahålla nödvändig och lämplig skyddsutrustning, både personlig och fasta installationer, samt kontrollera att skyddsutrustningen används på lämpligt sätt.
 • Informera om och erbjuda medicinska kontroller och utbildningar vid hantering av specifika kemikalier, i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
 • Läs mer om medicinska kontroller
 • Säkerställa att uppsatta och lagstadgade inköps-, förvarings-, transport- och avfallsregler/rutiner kring kemikalier efterlevs.
 • Läs mer om hur du gör inköp (Medarbetarwebben)
 • Ha kunskaper gällande inköp, hantering och förvaring av sprängämnesprekursorer. Läs mer om särskilda rutiner för sprängämnesprekursorer.
 • Läs mer om avfallsrutiner (Medarbetarwebben)
 • Säkerställa att register förs över verksamhetens kemikalier, samt att mängden förbrukade kemikalier bokförs löpande. Detta arbete utförs i Lunds universitets verktyg för kemikaliehantering – KLARA.
 • Läs mer om KLARA
 • Säkerställa att det finns rutiner för hantering av kemikaliespill (se länk till avfallsrutiner ovan), brandfarlig och explosiv vara samt för olycksfall.
 • Läs mer om brandfarlig och explosiv vara
 • Säkerställa att tillstånd innehas för tillståndspliktiga kemikalier samt att specifika kemikalieutredningar utförs när så krävs.

Läs mer om tillstånd och dispens

Läs mer om CMR-ämnen

Kontakt

Martina Balaz
Kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 72 59 

Anikó Wendler
Kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 71 05

chemsafety [at] bygg [dot] lu [dot] se