Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemikaliesäkerhet

Här får du som chef vägledning och stöd för att kunna hantera kemikalier på ett säkert sätt inom universitetet.

Innehåll på sidan:


Allmänt om kemikaliesäkerhet

Kemikaliesäkerhet omfattar både arbetsmiljö, yttre miljö och säkerhet. Som chef är det viktigt att förstå vilka risker som föreligger i samband med att kemikalier hanteras.

Lunds universitet bedriver en i många fall kemikalieintensiv och tillståndspliktig verksamhet som kännetecknas av hantering av små mängder av ett stort antal olika kemiska produkter. Många av dessa kemiska produkter är klassade som farliga på ett eller annat sätt och kan påverka människor och miljö negativt vid avsaknad av korrekt skyddsutrustning och vid felaktig hantering.

Exempel på verksamheter som hanterar kemiska produkter:

  • Kemiska laboratorium
  • Tekniska laboratorium som hanterar drivmedel, oljor, aerosoler, gaser, lim, plaster i flytande form eller rengöringsmedel
  • Fältarbeten inom exempelvis biologi och geologi
  • Konservering av biologiska och historiska material
  • Verkstäder/Vaktmästeri
  • Lokalvård
  • Tryckerier

Ansvarsfördelning kemikaliesäkerhet

Ansvaret för kemikaliesäkerheten ingår i arbetsmiljöansvaret och är på Lunds universitet fördelat enligt rektorns delegationsordning.

Läs mer om uppgiftsfördelning och ansvar

Chefens ansvar gällande kemikaliesäkerhet

Som ansvarig chef ska du bland annat:

Lagar och regler 

EU-direktiv och svenska lagar styr hur kemikalierelaterad verksamhet ska bedrivas. Hanteringen av kemiska produkter regleras bl.a. i miljö- och arbetsmiljölagstiftningen samt i föreskrifter från Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöverket, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Lunds universitet måste säkra att denna omfattande lagstiftning följs då brister i hanteringen av kemiska produkter kan leda till skador på person, miljö och egendom.

Kontakt

Martina Balaz
Kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 72 59 

Anikó Wendler
Bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 71 05

chemsafety [at] bygg [dot] lu [dot] se (chemsafety[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Webbutbildning i kemikaliesäkerhet

Utbildningen Grundläggande kemikaliesäkerhet på Lunds universitet - för verksamheter som hanterar kemiska produkter. 

Den engelska versionen av utbildningen heter Basic Chemical Safety. 

Logga in i Kompetensportalen, med ditt Lucat-ID