Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlandsstationering med URA

Anställda som ska tjänstgöra utomlands under en längre tid ska utlandsstationeras och ett utlandskontrakt (URA) ska då upprättas. Här kan du läsa mer om vad du som chef bör tänka på.

Innehåll på sidan:


URA eller tjänsteresa?

Huruvida tjänstgöringen är att betrakta som en utlandsstationering enligt URA eller som en utrikes tjänsteresa beror på uppdragets karaktär, förhållanden på tjänstgöringsorten och arbetstagarens situation.

Om arbetstagaren ska bo på hotell och äta sina måltider på restaurang är det i normalfallet att betrakta som en tjänsteresa. Om arbetstagaren däremot kommer att leva ”så som den gör hemma” det vill säga ska bo i lägenhet eller hus, sköta inhandling och tillredning av mat själv etc är det att se som en utlandsstationering.

Det är arbetsgivaren (prefekt eller motsvarande i samråd med personalsamordnare) som gör bedömningen och fattar beslut om vilken form som är lämplig i det enskilda fallet.

Du som chef kommer överens med den anställde vad kontraktet ska innehålla, till exempel medföljande familj, och eventuella merkostnader.

När ni är överens kontaktar du sektionen HR som upprättar ett utlandskontrakt och tecknar URA-försäkring.

Blankett finns att ladda ner på sidan HR-blanketter och mallar.

Läs mer om upprättande av kontrakt längre ned på denna sida.

Måste vara socialförsäkrad och folkbokförd i Sverige

En person som stationeras i utlandet av svensk myndighet betraktas som bosatt i Sverige och omfattas av svensk socialförsäkring, vilket innebär att man behåller sjukpenning, föräldrapenning och barnbidrag. Utlandsstationerad medarbetare måste därför vara socialförsäkrad och folkbokförd i Sverige.

Lön och eventuellt övriga ersättningar utbetalas från Sverige och beskattas enligt svensk lag.

Tänk på att vara ute i god tid, senast en månad före avresa. En förutsättning för att den anställde och eventuella medföljande ska vara försäkrade är att utlandskontraktet är klart och URA-försäkringen tecknad innan avresa. URA-kontraktet kan inte upprättas retroaktivt.

Medföljande familj

En anställd kan ha med sig sin familj under utlandstjänstgöringen om man är utlandsstationerad mer än 1 år. Då omfattas även familjen av utlandsstationeringen och bibehåller alla förmåner i Sverige, vilket till exempel innebär att familjen kvarstår i den svenska socialförsäkringen.

URA-försäkring

I samband med kontraktsskrivningen tecknas en URA-försäkring för hela utlandsvistelsen för den anställde och för eventuella medföljande. Försäkringen är obligatorisk och tecknas av sektionen HR. Det går även att teckna en kompletterande egendomsförsäkring.

Var ute i god tid, senast en månad före avresa. En förutsättning för att den anställde och eventuella medföljande ska vara försäkrade är att utlandskontraktet är klart och URA-försäkringen tecknad innan avresa. URA-försäkringen kan inte tecknas retroaktivt.

Inför upprättande av URA-kontrakt

Innan en medarbetare reser ska ett URA-kontrakt upprättas mellan Lunds universitet och medarbetaren, där det anges vilka villkor som gäller under hela utlandstjänstgöringen. Exempel på detta kan vara ersättning för merkostnadstillägg, bostadskostnader, ersättning för flyttning och resor etc.

Det finns en blankett med bilaga som vägleder vilka regler som gäller samt vilka förberedelser som behöver göras innan ett kontrakt tecknas. Ifylld blankett skickas till sektionen HR. 

Blanketten finns att ladda ner på sidan HR-blanketter och mallar.

På denna sida finns även andra blanketter kopplade till URA.