Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlandsstationering med URA

Anställda som ska tjänstgöra utomlands under en längre tid ska utlandsstationeras och ett utlandskontrakt (URA) ska då upprättas. Här kan du läsa mer om vad du som chef bör tänka på.

Anställda som ska tjänstgöra utomlands under längre tid ska utlandsstationeras. Ett utlandskontrakt upprättas mellan universitetet och den anställde. Kontraktet upprättas av sektionen HR. Avtalet som gäller under utlandsstationeringen är ett så kallat URA-kontrakt (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands). Anställda som utlandsstationeras med URA-kontrakt bibehåller alla förmåner i Sverige vilket till exempel innebär att den anställde kvarstår i den svenska socialförsäkringen.

Du som chef kommer överens med den anställde vad kontraktet ska innehålla, till exempel medföljande familj och eventuella merkostnader. När ni är överens kontaktar du sektionen HR som upprättar ett utlandskontrakt och tecknar URA-försäkring.

Tänk på att vara ute i god tid, senast en månad före avresa. En förutsättning för att den anställde och eventuella medföljande ska vara försäkrade är att utlandskontraktet är klart och URA-försäkringen tecknad innan avresa. URA-kontraktet kan inte upprättas retroaktivt.

Medföljande familj

En anställd kan ha med sig sin familj under utlandstjänstgöringen. Då omfattas även familjen av utlandsstationeringen och bibehåller alla förmåner i Sverige vilket till exempel innebär att familjen kvarstår i den svenska socialförsäkringen.

Vid utlandsstationering kan utlandstillägg utgå för merkostnader för den anställde och eventuella medföljande.

URA-försäkring

I samband med kontraktsskrivningen tecknas en URA-försäkring för hela utlandsvistelsen för den anställde och för eventuella medföljande. Försäkringen är obligatorisk och tecknas av sektionen HR. Det går även att teckna en kompletterande egendomsförsäkring.

Tänk på att vara ute i god tid, senast en månad före avresa. En förutsättning för att den anställde och eventuella medföljande ska vara försäkrade är att utlandskontraktet är klart och URA-försäkringen tecknad innan avresa. URA-försäkringen kan inte tecknas retroaktivt.

Läs mer om utlandstjänstgöring på Arbetsgivarverkets webbplats

Läs mer om försäkringsvillkor för URA-försäkringen och den kompletterande egendomsförsäkringen på Kammarkollegiets webbplats

Kontakt

Kontakta din närmaste personalfunktion på din fakultet/motsvarande.