Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM)

Här kan du som chef läsa mer om vad som gäller vid hantering av genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM).

Föreskrifterna om GMM bygger på de om mikrobiologiska arbetsmiljörisker men har utökats. Förutom skadliga effekter som kan ge sjukdom hos människan beaktas även; risker för sjukdomar hos djur och växter, risker till följd av etablering i eller spridning i miljön och risker som en följd av naturlig överföring av infört genetiskt material till andra organismer

Enligt gällande lagstiftning ska all innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM) riskbedömas och anmälas till eller ha tillstånd från Arbetsmiljöverket. Riskbedömningen ska ligga till grund för de skyddsåtgärder som behöver vidtas för att förhindra och motverka att hälsa och miljö skadas.

Anmälan eller ansökan skickas till Lunds universitets bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare för genomläsning, diarieföring och kontakt med Arbetsmiljöverket.

Information om hantering av GMM, blanketter för anmälan och ansökan om tillstånd, uppdateringar av verksamhet samt vägledning vid riskbedömningar finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Kontakt

Anikó Wendler
Bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 71 05
aniko [dot] wendler [at] bygg [dot] lu [dot] se

Johan Ohlin
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se