Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Transport av farligt gods

Här kan du som chef läsa mer om vad som gäller vid transport av farligt gods.

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö och egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. 

Transport av farligt gods är noga reglerat i lagstiftningen och det finns strikta regler för hur transport av farligt gods får ske på väg, järnväg, flyg och till sjöss. Reglerna omfattar både avsändning, mottagning och själva transporten. 

På Medarbetarwebben finns mer information om

  • Lunds universitets interna föreskrifter gällande transport av farligt gods
  • tillgängliga utbildningar inom farligt gods-hantering
  • kontaktinformation till universitets säkerhetsrådgivare i frågor gällande transport av farligt gods.

Läs mer på sidan Avfall, farligt avfall och källsortering (Medarbetarwebben)

Kontakt

Per Malmquist
Kemist, Sysav Industri AB
Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg och sjö
+46 40 635 19 02
per [dot] malmquist [at] sysav [dot] se

Linus Jeppsson
Driftledare CRC
Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg och flyg
+46 40 39 10 01
linus [dot] jeppsson [at] med [dot] lu [dot] se