Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rekrytera genom lärarförslagsnämnd

När du som chef vill rekrytera en biträdande universitetslektor, universitetslektor eller professor, ska den rekryteringen vanligtvis hanteras av fakultetens lärarförslagsnämnd (eller rekryteringsnämnd). Varje fakultet har sina rutiner för hur ärenden ska beredas, men det finns en grundläggande arbetsgång som beskrivs på följande sidor.

Innehåll på sidan:


Introduktion

Enligt den strategiska planen ska Lunds universitet arbeta strategiskt med rekrytering för att attrahera och behålla engagerade och entusiastiska medarbetare. Universitetet ska vara attraktivt för internationella medarbetare samt ha tydliga karriärvägar. Verksamheten ska utmärkas av god arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling.

Enligt Policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet, är det också angeläget att arbetet på området styrs av gemensamma principer och regler. 

Målsättning vid rekrytering

En kvalitetssäkrad rekrytering är grunden för att universitetet ska anställa de bästa lärarna. Rekryteringen ska ske på objektiva och icke-diskriminerande grunder och syfta till att universitetet upplevs vara en attraktiv arbetsplats för såväl nationella som internationella medarbetare.

Universitetets personalbehov ska planeras såväl kort- som långsiktigt. Verksamhetens kompetensbehov, uttryckt i en kravprofil, ska vara vägledande i hela rekryteringsarbetet. Rekryteringsprocessen ska dokumenteras väl, präglas av professionalism och följa de lagar och regler som gäller.

Chefens rekryteringsprocess

För dig som chef är rekryteringsprocessen indelad i tre steg: 

Bilden visar en processkarta över chefens rekryteringsprocess.
Bilden visar en processkarta över chefens rekryteringsprocess.

Lärarförslagsnämndernas rekryteringsprocess

Rekryteringsprocessen för lärarförslagsnämnderna kan se lite olika ut på fakulteterna, men grunden i processen utgår från de lagar och förordningar som Lunds universitet som statlig myndighet ska följa. På följande sidor beskrivs processen i text, men finns också uppritad i ett flöde. Rekryteringar vid Lunds universitet ska vara välgrundade, effektiva och kvalitetssäkrade.

Vid Lunds universitet rekommenderas kompetensbaserad rekryteringsmetod genom hela rekryteringsprocessen. Metoden används för att tydligt definiera vilka kompetenser och kunskaper som behövs för en viss anställning och för att ta reda på vilken kandidat som bäst matchar dessa kunskaper och kompetenser. Prata med HR LFN för mer information.

För lärarförslagsnämnderna är rekryteringsprocessen indelad i fyra steg: 

Bilden visar lärarförslagsnämndens rekryteringsprocess
Bilden visar lärarförslagsnämndens rekryteringsprocess