Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medborgare från tredje land

Migrationsverket har långa handläggningstider för uppehålls- och arbetstillstånd. Se därför till att medarbetaren alltid är ute i god tid med sin ansökan och att ni tar fram den dokumentation som krävs för korrekt ansökan.

Fullmakt Migrationsverket

Migrationsverket har slutat att skicka beslut till oss i våra medarbetares uppehållstillståndsärenden. Dessa beslut är viktiga för oss att ha då de klargör grunden och giltighetstiden för uppehållstillståndet, vilket vi behöver veta vid en eventuell förlängningsansökan och för att säkerställa att medarbetaren har rätt slags tillstånd för sitt arbete.

Vi kan dock fortfarande få ta del av besluten om vi har en fullmakt från sökanden. Fyll därför gärna i nedanstående fullmakt inför att medarbetaren ansöker om uppehållstillstånd. Be sökanden göra detsamma och uppmana sedan sökanden att skicka med fullmakten i sin ansökan till Migrationsverket.

För att kunna fylla i fullmakten nedan behöver du först ladda ner den på din dator, och därefter öppna den därifrån. För muspekaren över de ifyllbara fälten för guidning i vad som ska fyllas i.

Fullmakt Migrationsverket (ifyllbar PDF 154 kB, ny flik)

Anmälan till Skatteverket

Institutionen/motsvarande ska anmäla alla tredje landsmedborgare som anställs till Skatteverket efter att anställningen är genomförd.

Läs mer om anställning av tredjelandsmedborgare på Skatteverkets webbplats

För snabb handläggning av migrationsärende, måste ansökan vara korrekt ifylld och insänd elektroniskt. Det finns möjlighet att använda relocationföretag för att underlätta processen.

Läs mer om relocationtjänster

Arbetstillstånd och visum

För arbete (exklusive forskning och undervisning) som varar i max 90 dagar måste viseringsskyldiga medborgare ha både arbetstillstånd och visum. I detta fall lämnar sökanden in en ansökan om Schengenvisering i samband med ansökan om arbetstillstånd. Migrationsverket är beslutande myndighet i arbetstillståndsärenden. Då lokala förhållanden och arbetssätt kan prägla arbetsgången i dessa ärenden bör sökanden kontakta närmaste svenska ambassad för mer information och vägledning om ansökningsförfarandet.

Den som får arbetstillstånd för kortare tid än 90 dagar får inget uppehållstillstånd och därmed inget uppehållstillståndskort. En sådan sökande ska i stället visa upp beslutet om arbetstillstånd tillsammans med sitt pass och visum när de reser till Sverige.

I de fall där visum krävs behöver den som ska anställas skicka med en inbjudan från Lunds universitet. 

Läs om länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige på Regeringskansliets webbplats

Mall för Letter of invitation in order to obtain VISA to Sweden (Word, ny flik)

Uppehållstillstånd för doktorander

Doktorander som ska vara verksamma vid Lunds universitet under längre tid än 90 dagar behöver ansöka om ett uppehållstillstånd för studier. Om doktoranden ska vistas vid Lunds universitet under max 90 dagar krävs inget uppehållstillstånd, däremot kan medborgare från vissa länder istället behöva ett visum för att besöka Sverige. 

Läs mer om uppehållstillstånd för doktorander på sidan i vänstermenyn.

Uppehållstillstånd för forskare

Personer med huvudsakligen forskning i sin anställning, som ska vara verksamma vid Lunds universitet mer än 90 dagar, ska ansöka om ett uppehållstillstånd för forskare. Om anställningstiden är 90 dagar eller kortare krävs inget uppehållstillstånd (men eventuellt ett visum beroende på medborgarskap).

Läs mer om uppehållstillstånd för forskare på sidan i vänstermenyn.

Arbetstillstånd

Personer som anställs vid Lunds universitet och inte har forskning eller doktorandstudier som huvudsaklig arbetsuppgift ska ansöka om arbetstillstånd. 

Läs mer om arbetstillstånd på sidan i vänstermenyn.

Huvudregeln vid arbetstillstånd är att det inte får gå längre tid än 6 månader från sista utlysningsdag till första anställningsdatum. Om den anställde ska starta senare än 6 månader efter sista utlysningsdatumet kan universitetet tvingas lysa ut anställningen en gång till. Det kan göras undantag från denna regel om ett tydligt underlag som visar på varför anställningen startar senare än 6 månader efter sista utlysningsdatumet bifogas till Migrationsverket.

När arbetstillstånd väl har beviljats måste sökanden påbörja sin anställning inom fyra månader.

Mer matnyttigt om migrationsprocessen för tredjelandsmedborgare

För mer information om migrationsprocessen för tredjelandsmedborgare och aktuella frågor på migrationsområdet följ gärna den blogg som vänder sig till Lunds universitets internationella nätverk (INLU). 

Länk till NLU-bloggen

Kontakt

Erik Kvist
Internationell koordinator
+46 79 066 17 83
erik [dot] kvist [at] er [dot] lu [dot] se