Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medborgare från tredje land

Migrationsverket har långa handläggningstider för uppehålls- och arbetstillstånd. Se därför till att medarbetaren alltid är ute i god tid med sin ansökan och att ni tar fram den dokumentation som krävs för korrekt ansökan.

Anmälan till Skatteverket

Institutionen/motsvarande ska anmäla alla tredje landsmedborgare som anställs till Skatteverket efter att anställningen är genomförd.

Läs mer om anställning av tredjelandsmedborgare på Skatteverkets webbplats

För snabb handläggning av migrationsärende, måste ansökan vara korrekt ifylld och insänd elektroniskt. Det finns möjlighet att använda relocationföretag för att underlätta processen.

Läs mer om relocationtjänster

Arbetstillstånd och visum

För arbete (exklusive forskning) som varar kortare tid än tre månader måste viseringsskyldiga medborgare ha både arbetstillstånd och visum. I detta fall ansöker sökanden om arbetstillstånd vid Migrationsverket. När Migrationsverket har fattat beslut om arbetstillstånd ansöker sökanden sedan om en besöksvisering vid sin ambassad.

Den som får arbetstillstånd för kortare tid än tre månader får inget uppehållstillstånd och därmed inget uppehållstillståndskort. En sådan sökande ska i stället visa upp beslutet om arbetstillstånd tillsammans med sitt pass och visum när de reser till Sverige.

I de fall där visum krävs behöver den som ska anställas skicka med en inbjudan från Lunds universitet.

Läs om länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige på Regeringskansliets webbplats

Mall för Letter of invitation in order to obtain VISA to Sweden (Word, öppnas i ny flik)

Uppehållstillstånd för doktorander

Doktorander som ska vara verksamma vid Lunds universitet under längre tid än tre månader behöver ansöka om ett uppehållstillstånd för studier. Om doktoranden ska vistas vid Lunds universitet under kortare tid än tre månader krävs inget uppehållstillstånd, däremot kan medborgare från vissa länder istället behöva ett visum för att besöka Sverige.

Läs mer om uppehållstillstånd för doktorander på sidan i vänstermenyn.

Uppehållstillstånd för forskare

Personer med huvudsakligen forskning i sin anställning, som ska vara verksamma vid Lunds universitet mer än tre månader, ska ansöka om ett uppehållstillstånd för forskare. Om anställningstiden är kortare än tre månader krävs inget uppehållstillstånd.

Läs mer om uppehållstillstånd för forskare på sidan i vänstermenyn.

Arbetstillstånd

Personer som anställs vid Lunds universitet och inte har forskning eller doktorandstudier som huvudsaklig arbetsuppgift ska ansöka om arbetstillstånd. 

Läs mer om arbetstillstånd på sidan i vänstermenyn.

Huvudregeln vid arbetstillstånd är att det inte får gå längre tid än 6 månader från sista utlysningsdag till första anställningsdatum. Om den anställde ska starta senare än 6 månader efter sista utlysningsdatumet kan universitetet tvingas lysa ut anställningen en gång till. Det kan göras undantag från denna regel om ett tydligt underlag som visar på varför anställningen startar senare än 6 månader efter sista utlysningsdatumet bifogas till Migrationsverket.

Mer matnyttigt om migrationsprocessen för tredjelandsmedborgare

För mer information om migrationsprocessen för tredjelandsmedborgare och aktuella frågor på migrationsområdet följ gärna den blogg som vänder sig till Lunds universitets internationella nätverk (INLU). 

Länk till NLU-bloggen

Kontakt

Åsa Thormählen
Internationell koordinator
+46 46 222 70 15
asa [dot] thormahlen [at] hr [dot] lu [dot] se

Erik Kvist
Internationell koordinator
+46 79 066 17 83
migration [at] er [dot] lu [dot] se