Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Möjlighet att anställa personal i väntan på nytt beslut

Huvudregeln är att uppehållstillstånd (med rätt att arbeta) ska finnas för att en tredjelandsmedborgare ska ha lov att ingå och behålla en anställning. Det finns dock situationer där tredjelandsmedborgare kan arbeta (och anställas) vid universitetet under en tid då personen inte har ett giltigt uppehållstillstånd. Nedan lyfter vi ett förtydligande utifrån regelverket.

Det kan finnas möjlighet för tredjelandsmedborgare att arbeta (och anställas) vid universitetet under en tid då de inte har ett giltigt uppehållstillstånd, särskilt under förlängningsförfarandet då personen i fråga har ansökt om ett nytt uppehållstillstånd medan det gamla tillståndet är giltigt.

Kan vara undantagen kravet på arbetstillstånd

Personen kan, i ett sådant fall, vara undantagen kravet på arbetstillstånd enligt 5 kap. 2 § 11 p. utlänningsförordningen, förutsatt att förlängningen avser en ansökan om tillstånd som får lov att lämnas in från Sverige.

Även medborgare i Schweiz och tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatt i annan EU-stat har rätt att ingå anställning innan det svenska uppehållstillståndet är klart.

Viktigt att göra en grundlig och saklig bedömning

För att Lunds universitet inte ska mista värdefull kompetens, samtidigt som vi uppfyller vårt arbetsgivaransvar enligt utlänningslagen, är det viktigt att alltid göra en grundlig och saklig bedömning av medarbetarens rätt att vistas vid Lunds universitet vid en tid då tillstånd eventuellt saknas. 

Vid minsta tveksamhet bör HR rådgöra LU:s internationella koordinator. 

Kontakt

Du som är chef/arbetsgivare

Kontakta din lokala HR-funktion för stöd i frågor och ärenden som rör migration.


Du som arbetar i en HR-funktion

Kontakta LU:s internationella koordinator för stöd migrationsärenden: 

Erik Kvist
Internationell koordinator
+46 79 066 17 83
erik [dot] kvist [at] er [dot] lu [dot] se

Ordlista

Förklaring av begrepp inom migrationslagstiftningen:

Följ INLU-bloggen!

För mer information om migrationsprocessen för tredjelandsmedborgare och aktuella frågor på migrationsområdet, följ INLU-bloggen som vänder sig till universitets internationella nätverk (INLU).