Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Övertid och mertid

Det förekommer ibland att du som chef måste begära att en anställd arbetar utöver sin ordinarie arbetstid. Här får du information om hur du hanterar frågor om över- och mertid.

Enligt arbetstidslagen är en arbetsgivare skyldig att föra anteckningar om mertid och övertid. Detta gäller även övertid i samband med tjänstgöring på flextid.

Det är du som chef som är ansvarig för att gällande regelverk följs, vilket innefattar en skyldighet att kontrollera att anteckningar förs och att gränsvärdena för övertid respektive mertid inte överskrids.

Övertid

Du som chef kan i vissa fall begära att en anställd ska arbeta utöver sin ordinarie dagliga arbetstid.

Läs mer om övertid

Mertid

Du som chef kan i vissa fall begära att en deltidsarbetande anställd ska arbeta utöver sin ordinarie dagliga arbetstid.

Läs mer om mertid

Övertid och mertid för lärare

Mertid eller övertid förekommer normalt inte för lärare men kan bli aktuellt i vissa fall.

Läs mer om övertid och mertid för lärare

Övertid vid förtroendearbetstid

Reglerna om övertid och mertid gäller inte anställda med förtroendearbetstid vilket medför ett extra ansvar för dig som chef.

Läs mer om övertid vid förtroendearbetstid

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.