Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hat, hot och våld

På denna sida finns information om hantering av hat, hot och våld för dig som är chef eller ansvarig för studenters arbetsmiljö.

Hat, hot och våld ska hanteras inom det systematiska arbetsmiljöarbetet precis som alla andra arbetsmiljörisker. Såväl anställda som studenter omfattas i det arbetet. 

Förebygg risker

Du som chef, eller du som är ansvarig för studenters arbetsmiljö, ansvarar för att förebygga risker gällande hat, hot och våld i verksamheten. 

Ett sätt att påbörja detta arbete är att titta på universitetets filmade föreläsning om hat, hot och våld (se länk i högerspalt) tillsammans med de anställda och arbetsplatsens skyddsombud/studerandeskyddsombud. 

Undersök riskerna

Efter att ni har sett filmen ska ni undersöka vilka risker ni har i just er verksamhet, och riskbedöma dem. Som stöd i det arbetet finns en checklista (se högerspalt). 

Dokumentera det ni kommer fram till i mallen för riskbedömning. 

Följ upp

Kom ihåg att följa upp de åtgärder ni enats om, för att säkerställa att de fått avsedd effekt.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida