Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Animaliska biprodukter

Vad är animaliska biprodukter?

Animaliska biprodukter (1)*, ofta förkortat ABP, är material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats till att ingå i begreppet framställda produkter. Inom forskningsverksamhet gäller detta exempelvis proteiner, vissa antikroppar (2)*, cellkulturer, blod, plasma och serum som har animaliskt ursprung. Här ingår även annan vävnad samt hela eller delar av döda djur.

Vem kontrollerar animaliska biprodukter?

Det är flera myndigheter som kontrollerar att de som befattar sig med animaliska biprodukter och därav framställda produkter gör rätt och följer de bestämmelser som finns inom EU och i svensk lagstiftning.

För att använda animaliska biprodukter i forskningsändamål måste man ha tillstånd från Jordbruksverket. Syftet är bland annat att säkra spårbarheten.

Lunds universitet har ett generellt tillstånd för import och användning av animaliska biprodukter från kategori 1, 2 och 3 för forskning och undervisning.

Användning av animaliska biprodukter

De olika forskningsgrupperna som tillhör någon av nedanstående institutioner behöver inte själva ansöka om tillstånd från Jordbruksverket utan omfattas av det generella tillståndet och kan ta emot samt använda ABP i sin forskning.

 • Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap.
 • Institutionen för hälsovetenskaper.
 • Institutionen för kliniska vetenskaper Lund och Malmö.
 • Institutionen för laboratoriemedicin.
 • Institutionen för translationell medicin.
 • Kemiska institutionen.
 • Biologiska institutionen.
 • Institutionen för Immunologi vid LTH, Centre for Comparative Medicine vid Medicinska fakulteten.

Tillståndet från Jordbruksverket medför vissa krav: 

 • Materialet ska föras över direkt till den berörda institutionen.
 • Användning av animaliska biprodukter får ej användas för andra ändamål än för forskningsändamål.
 • Skyldighet att på ett säkert sätt bortskaffa produkterna eller återsända dessa till ursprungsorten.

Institutionen bör även föra ett register över sina importer, vilket på begäran ska kunna visas upp för Jordbruksverket.

För mer information och om eventuellt tillståndsnummer, vilket ibland krävs av leverantören innan beställningen kan skickas, kontakta bio- och kemikaliesäkerhetssamordnaren på LU Byggnad. 

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida:

Använda produkter från djur i forskning och för diagnostik

*Siffrorna nedan är hänvisning till siffrorna i texten:

 1. Regleras genom förordning EG nr 1069/2009 samt Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2011:21.
 2. Affinitetsrenade antikroppar ses inte som animalisk biprodukt och räknas inte som animalisk biprodukt.

Kontakt

Anikó Wendler
Bio- och kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 71 05
aniko [dot] wendler [at] bygg [dot] lu [dot] se