Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bisyssla

Huvudregeln är att statligt anställda själv förfogar över sin fritid och att bisysslor är tillåtna. Det finns dock begränsningar och som chef är det ditt ansvar att informera anställda om reglerna kring bisysslor.

Innehåll på sidan:


Det är förbjudet enligt lag att inneha bisysslor som är förtroendeskadliga och i kollektivavtal finns regleringar gällande arbetshindrande och konkurrerande bisysslor.

Den främsta anledningen till regleringen kring statsanställdas bisysslor är allmänhetens intresse av saklighet och opartiskhet i utövande av offentlig verksamhet. Syftet är att förtroendet för myndigheten och dess anställda upprätthålls. Nära sammanhängande med reglerna om bisysslor är reglerna om jäv, vilka syftar till att garantera objektivitet och saklighet inom offentlig verksamhet. Att offentligt anställda inte har bisysslor som har en negativ påverkan på det ordinarie arbetet eller på myndighetens verksamhet ligger i statens, och ytterst i allmänhetens, intresse.

Vad gäller universitet och högskolor finns särskilda regler om forsknings- och ämnesbundna bisysslor (så kallade FoU-bisysslor). Dessa regler tillkom för att öka möjligheten för universitetslärare att samverka med samhället till fördel för samhällsnyttan. Reglerna innebär att lärare har en utvidgad rätt att vid sidan av sin anställning utöva bisysslor som rör forsknings- och utvecklingsarbete inom anställningens ämnesområde. Med denna rättighet följer även en vidare skyldighet att rapportera bisysslor. Du har som chef en skyldighet att upplysa samtliga lärare om att årligen anmäla om de har bisyssla eller inte via Primula.

För mer information om bisysslor finns dokumentet PM om bisysslor:

PM om bisysslor (PDF 51 kB, ny flik)

Vid Lunds universitet finns även särskilda föreskrifter om bisysslor.

Föreskrifter om bisysslor (PDF 353 kB, ny flik)

FAQ om bisysslor, information för anställda (Medarbetarwebben)

Rutiner för årlig anmälan av bisysslor för lärare

För hantering av lärares skyldighet att anmäla bisysslor årligen, finns en framtagen universitetsgemensam rutin. Även chefer som ingår i universitetets lokala chefskrets och som ska anmäla bisysslor årligen omfattas av rutinen.

Rutiner för årlig anmälan av bisysslor för lärare samt chefer som omfattas av avtalet om lokal chefskrets (PDF 47 kB, ny flik)

Årscykel för hantering av bisysslor (PDF 302 kB, ny flik)

Till dig som prefekt finns det en universitetsgemensam mall med information (på svenska och på engelska) till lärare om att det är dags för den årliga anmälan av bisyssla:

Bisyssla Utskick från prefekt till lärare (PDF 144 kB, ny flik)

Bedömning av bisyssla

En rad olika omständigheter spelar in när du ska bedöma en bisyssla och en anmäld bisyssla ska bedömas i varje enskilt fall. Det är viktigt att du tagit del av såväl föreskrifter som PM om bisysslor inför bedömning av anmälda bisysslor. Till din hjälp finns en checklista för bedömning av bisysslor. Vid varje fakultetskansli/motsvarande finns en kontaktperson som ska bistå chefer i hanteringen av anställdas bisysslor. 

Checklista för bedömning av bisyssla (PDF 326 kB, ny flik)

Konsekvenser av otillåten bisyssla

Om det uppmärksammas att en anställd utövar en otillåten bisyssla bör saken i första hand lösas genom rådgivning och samtal med den anställde. 

Enligt lagen om offentlig anställning (LOA 7 c §) och kollektivavtal ska universitetet fatta ett särskilt beslut om att en anställd ska upphöra med en bisyssla eller förbjuda den anställde att åta sig en bisyssla. Inför ett sådant beslut är det viktigt att du vänder dig till utsedd kontaktperson för bisyssla vid din fakultet.

Vem som har delegation att fatta beslut om att en bisyssla ska upphöra (eller förbjuda att åta sig) regleras i följande dokument.

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet (PDF, ny flik)

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter inom universitetsförvaltningen vid Lunds universitet (PDF, ny flik)

Om en anställd vägrar att avsluta sin bisyssleverksamhet trots uppmaningar från dig som chef kan detta leda till disciplinåtgärder eller uppsägning.