Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bisyssla

Huvudregeln är att statligt anställda själv förfogar över sin fritid och att bisysslor är tillåtna. Det finns dock begränsningar och som chef är det ditt ansvar att informera anställda om reglerna kring bisysslor.

Innehåll på sidan:


Allmänt om bisyssla

Det är förbjudet enligt lag att inneha bisysslor som är förtroendeskadliga och i kollektivavtal finns regleringar gällande arbetshindrande och konkurrerande bisysslor.

Den främsta anledningen till regleringen kring statsanställdas bisysslor är allmänhetens intresse av saklighet och opartiskhet i utövande av offentlig verksamhet. Syftet är att förtroendet för myndigheten och dess anställda upprätthålls.

Jäv

Nära sammanhängande med reglerna om bisysslor är reglerna om jäv, vilka syftar till att garantera objektivitet och saklighet inom offentlig verksamhet. Att offentligt anställda inte har bisysslor som har en negativ påverkan på det ordinarie arbetet eller på myndighetens verksamhet ligger i statens, och ytterst i allmänhetens, intresse.

Särskilda regler om forsknings- och ämnesbundna bisysslor

Vad gäller universitet och högskolor finns särskilda regler om forsknings- och ämnesbundna bisysslor (så kallade FoU-bisysslor). Dessa regler tillkom för att öka möjligheten för universitetslärare att samverka med samhället till fördel för samhällsnyttan.

Reglerna innebär att lärare har en utvidgad rätt att vid sidan av sin anställning utöva bisysslor som rör forsknings- och utvecklingsarbete inom anställningens ämnesområde. Med denna rättighet följer även en vidare skyldighet att rapportera bisysslor.

Årlig anmälan om bisysslor för lärare

Du som är chef har en skyldighet att upplysa samtliga lärare om att årligen anmäla om de har bisyssla eller inte, via Primula.

För mer information om bisysslor

Ta del av PM, föreskrifter, årscykel med mera gällande bisysslor, under Relaterade dokument i högerspalten. 

Rutiner för årlig anmälan av bisysslor för lärare

För hantering av lärares skyldighet att anmäla bisysslor årligen, finns en framtagen universitetsgemensam rutin. Även chefer som ingår i universitetets lokala chefskrets och som ska anmäla bisysslor årligen omfattas av rutinen.

Ta del av rutiner för årlig anmälan av bisysslor för lärare och chefer samt årscykel för hantering av bisysslor, under Relaterade dokument i högerspalten.

Till dig som prefekt finns det en universitetsgemensam mall med information (på svenska och på engelska) att skicka ut till lärare, om att det är dags för den årliga anmälan av bisyssla.

Ladda ner mallen under Relaterade dokument i högerspalten. 

Bedömning av bisyssla

En rad olika omständigheter spelar in när du ska bedöma en bisyssla och en anmäld bisyssla ska bedömas i varje enskilt fall.

Det är viktigt att du tagit del av såväl föreskrifter som PM om bisysslor inför bedömning av anmälda bisysslor. Till din hjälp finns en checklista för bedömning av bisysslor.

Ta del av PM, föreskrifter samt checklista för bedömning av bisyssla under Relaterade dokument i högerspalten. 

Kontaktpersoner vid fakultetskansli/motsvarande

Vid varje fakultetskansli/motsvarande finns en kontaktperson som ska bistå chefer i hanteringen av anställdas bisysslor. 

Hantering av otillåten bisyssla

Om det uppmärksammas att en anställd utövar en otillåten bisyssla bör saken i första hand lösas genom rådgivning och samtal med den anställde. 

Enligt lagen om offentlig anställning (LOA 7 c §) och kollektivavtal ska universitetet fatta ett särskilt beslut om att en anställd ska upphöra med en otillåten bisyssla eller förbjuda den anställde att åta sig en bisyssla. Inför ett sådant beslut är det viktigt att du vänder dig till utsedd kontaktperson för bisyssla vid din fakultet.

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet

Det är arbetsgivaren som beslutar om tillåtligheten av konkurrensbisyssla och bedömer om en bisyssla kan anses arbetshindrande och därför ska upphöra.

Arbetshindrande bisysslor och konkurrerande bisysslor regleras i kollektivavtal. Det medför att arbetsgivaren måste förhandla med den fackliga organisationen om arbetsgivaren gör bedömningen att bisysslan är otillåten innan arbetsgivaren fattar beslut om att den anställde måste avveckla bisysslan.

Vid förtroendeskadliga bisysslor finns ingen sådan förhandlingsskyldighet eftersom de inte får förekomma enligt lag.

Delegation

Vem som har delegation att fatta beslut om att en bisyssla ska upphöra (eller förbjuda att åta sig) regleras i föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet.

Ladda ner föreskrifterna under Relaterade dokument i högerspalten.

Arbetsrättsliga konsekvenser 

Att inte uppge bisysslor, att ange felaktiga uppgifter, eller att inte upphöra med bisysslan efter bedömning/beslut att den anses förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande kan komma att bedömas arbetsrättsligt och kan i allvarligare fall riskera att den anställde skiljs från sin anställning vid Lunds universitet.