Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kränkningar och trakasserier

Här hittar du som är chef information och stöd i arbetet för att förebygga och hantera fall av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Enligt Lunds universitets arbetsmiljöpolicy råder det nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier på Lunds universitet.

När du som chef (i rollen som arbetsgivare och verksamhetsansvarig) får veta att en anställd känner sig trakasserad eller kränkande särbehandlad ska du utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar och trakasserier,.

Ett aktivt och snabbt agerande från arbetsgivare eller verksamhetsansvarig ger en signal om att trakasserier inte accepteras, att de berörda får stöd och att båda parter blir lyssnade på.

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling accepteras inte inom Lunds universitet. Här hittar du som är chef med rollen arbetsgivare information och stöd i arbetet för att förebygga och hantera fall av kränkande särbehandling.

Läs mer om kränkande särbehandling

Trakasserier och sexuella trakasserier

Trakasserier och sexuella trakasserier samt repressalier accepteras inte på Lunds universitet. Här hittar du som chef med rollen arbetsgivare och verksamhetsansvarig information och stöd i arbetet för att förebygga och hantera fall av trakasserier och sexuella trakasserier. 

Läs mer om trakasserier och sexuella trakasserier

SFAD-teamet

Från och med 2021 har Lunds universitet avsatt resurser som är dedikerade till att säkra en professionell hantering av ärenden som rör sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling, kallat SFAD-teamet. SFAD-teamet ska också arbeta som stöd i det förebyggande arbetet mot kränkningar och diskriminering (SFAD).

Läs mer om SFAD-teamet

Kontakt

Kontakta närmaste personalfunktion på din fakultet/motsvarande. Tillsammans kan ni få extra stöd av SFAD-teamet.

Läs mer om SFAD-teamet


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida