Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grund för tidsbegränsad anställning

Det kan finnas tillfällen där du behöver anställa någon för en begränsad tid. Här kan du som chef läsa mer om på vilka grunder en anställning kan tidsbegränsas.

Innehåll på sidan:


Huvudregeln att en anställning gäller tills vidare regleras i 4 § 1 st i lagen om anställningsskydd (LAS), även kallad fast anställning. En anställning kan dock tidsbegränsas om det finns stöd i lag, förordning eller kollektivavtal. 5 § i LAS medger tre former av tidsbegränsade anställningar:

  1. allmän visstidsanställning (ALVA)
  2. vikariat
  3. säsongsarbete

Många anställningar vid universitet och högskolor är utbildnings- och meriteringsanställningar som till sin natur är tidsbegränsade, till exempel anställning som doktorand eller postdoktor. Vid universitet och högskolor finns därför ytterligare möjligheter att tidsbegränsa en anställning.

En översikt över tidsbegränsade anställningar finns att ladda ner i högerspalten på denna sida.   

Läs mer om Tidsbegränsade meriterings- och utbildningsanställningar samt adjungeringar, gästprofessorer och pensionerade professorer

Allmän visstidsanställning 5 § 1 p LAS

Vid allmän visstidsanställning (ALVA) behöver inte arbetsgivaren uppge något särskilt skäl till tidsbegränsningen.

Det är viktigt att du som chef tänker på att om en tidsbegränsat anställd har haft allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren inom Lunds universitet övergår anställningen enligt lag till en tillsvidareanställning. Enligt LAS ska den anställde få skriftlig information om att anställningen gäller tills vidare, senast en månad efter övergången.

Observera att även anställningstid äldre än fem år kan räknas in i tiden för att omvandla en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning. Detta gäller dock endast om tidsbegränsade anställningar enligt LAS följt på varandra utan uppehåll eller med mindre än sex månaders mellanrum. 

Läs mer om den kompletterande konverteringsregeln på Arbetsgivarverkets webbplats.

Kontakta gärna din närmaste personalfunktion för råd och stöd.

Vikariat 5 § 2 p LAS

Denna tidsbegränsningsgrund används för att ersätta en eller flera personer som är tillfälligt lediga från sin anställning. Den kan också användas under pågående tillsättning av en anställning. Det är viktigt att du som chef tänker på att om en tidsbegränsat anställd har haft vikariat i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren inom Lunds universitet övergår anställningen enligt lag till en tillsvidareanställning. Enligt LAS ska den anställde få skriftlig information om att anställningen gäller tills vidare, senast en månad efter övergången.

Kontakta gärna din närmaste personalfunktion för råd och stöd.

Säsongsarbete 5 § 3 p LAS

Vissa arbeten kan på grund av till exempel årstidernas växlingar bara utföras under en viss tid av året. Då är det möjligt att tidsbegränsat anställa under säsongen.

Tillfälligt behov av timavlönad personal

Verksamheten har ibland behov att erbjuda mycket korta och tillfälliga anställningar som endast är några timmar eller dagar och då kan en så kallad intermittent anställning användas.

Intermittent anställning är inte en speciell anställningsform utan ett sätt att beskriva en mycket kortvarig anställning vid ett eller flera tillfällen där den anställde har rätt att tacka ja eller nej vid varje anställningserbjudande. Begreppet intermittent anställning klargör att den tidsbegränsade anställningen inte sträcker sig över en sammanhängande period, utan begränsas till varje enskilt tillfälle som den anställde tackat ja till att arbeta.

För att förtydliga att det inte rör sig om en fortlöpande anställning ska du som chef göra en överenskommelse om lön och villkor för intermittent anställning. Detta görs i Primula.

Logga in i Primula

Ett anställningsbeslut ska sedan skrivas för de dagar man kommer överens om att en person ska arbeta.

Mall anställningsbeslut intermittent personal (PDF 131 kB, ny flik) 

Tidsbegränsningsgrunden som används för intermittent anställning vid Lunds universitet är i huvudsak ALVA.

Lön betalas per timme och redovisas i Primula.

Lathund för hantering av timavlönad person finns på sidan Guider och lathundar

Kontakta gärna din närmaste personalfunktion för råd och stöd.

Ersättning till skrivningsvakter

Beslut om ersättning till skrivningsvakter (PDF 120 kB, ny flik)

thumbnail

 

 

Processkarta för hantering av timavlönad personal (klicka på bilden för en större version).

Arvode och anlitande av juridisk person

Om du som chef behöver anlita någon för sakkunnig- och styrelseuppdrag, för opponering, eller som ledamot i till exempel i lärarförslagsnämnd/motsvarande, ersätts dessa uppdrag med ett arvode. Detta görs i Primula.

Logga in i Primula.

Läs mer i föreskrifter om arvoden i styrelser och nämnder som regleras i Lunds universitets arbetsordning (PDF 657 kB, ny flik)

Att anlita en juridisk person, till exempel en konsult, kan vara ett alternativ till anställning. Vid anlitande av juridisk person ska upphandlingsregelverket tillämpas. Notera att Lunds universitets samtliga kostnader av samma slag för anlitande av juridisk person ska beaktas vid bedömning av beloppsgränserna. 

Läs mer i Lunds universitets föreskrifter för inköp (PDF, ny flik)

Rådgör med avdelningen Inköp och upphandling vid sektionen Ekonomi om du behöver stöd i upphandlingsfrågor.

Som huvudregel ska dock utbildning och forskning vid Lunds universitet bedrivas av anställd personal och myndighetsutövning får inte överlåtas till utomstående.

Kontakt

Chefer och HR-funktioner kan ställa frågor till sektionen HR via sektionens ärendehanteringssystem.

På sidan Hitta rätt HR-information och stöd finns även länkar till efterfrågad universitetsövergripande HR-information.

Kontakta din verksamhets HR/personalfunktion om du har frågor om din verksamhets lokala rutiner i HR/personalfrågor.