Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anpassnings- och rehabiliteringsplan

Anpassnings- och rehabiliteringsmötet ska resultera i en anpassnings- och/eller rehabiliteringsplan.

Planen ska ge svar på

  • orsak till arbetsoförmåga
  • arbetsuppgifter i ordinarie arbete
  • målsättning
  • anpassnings- och/eller rehabiliteringsåtgärder
  • tidplan för åtgärder och återgång i arbete
  • vem som gör vad
  • uppföljningstillfällen.

Anpassnings- och/eller rehabiliteringsplanen ska enligt Lunds universitets anpassnings- och rehabiliteringsprocess vara upprättad senast när den anställda varit sjuk i 30 dagar.

Du som chef ansvarar för att planen upprättas med stöd av mallen Anpassnings- och/eller rehabiliteringsplan – se mallen i Adato eller via länk i högerspalten. Den anställda ska få en kopia när planen är färdigställd.

Om den anställda antas vara borta på grund av sjukdom i minst 60 dagar har Försäkringskassan enligt lag rätt att begära in en plan för återgång i arbete när den anställdas arbetsförmåga varit nedsatt under 30 dagar. Försäkringskassan godkänner den mall för plan för återgång i arbete som Lunds universitet har tagit fram – se mallen i Adato eller via länk i högerspalten.

Observera att även om den anställda förväntas gå tillbaka i arbete kort efter dag 30 ska anpassnings- och rehabiliteringsmötet genomföras och dokumenteras i en anpassnings- och rehabiliteringsplan. En sådan plan kan även innehålla anpassningsåtgärder som syftar till att förebygga ytterligare sjukskrivning.

Kontakt med Försäkringskassan

Du som chef kan bli kontaktad av Försäkringskassan och bli ombedd att tillsammans med den anställda lämna information som de behöver för att bedöma rätten till ersättning och utreda behovet av anpassning och rehabilitering. Försäkringskassans roll är att samordna olika åtgärder som en person behöver för att kunna komma tillbaka i arbete.

Du kan även höra av dig till Försäkringskassan för stöd och råd samt för att stämma av planen efter anpassnings- och rehabiliteringsmötet. Ring deras kundcenter för partner 0771-17 90 00.

Företagshälsovården

Ta i första hand hjälp av din HR-partner. Företagshälsovården finns dock också tillgänglig för råd och stöd.

Företagshälsovården
+46 46 222 32 80
Företagshälsovården