Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lönesättning och lönerevision

På dessa sidor finns information och stöd gällande lönesättning och lönerevision.

Lönesättning

Lönesättningen är ett av instrumenten för att styra verksamheten. För att den ska fungera väl behöver du som lönesättande chef vara tydlig med vad du förväntar dig av dina anställda, och du ska kunna förklara enligt vilka principer lönen sätts. Förslag på ny lön ska grunda sig på den för universitetet fastställda lönepolitiken och på dialogen mellan chef och medarbetare. 

Läs mer om lönesättning

Lönekartläggning

Lunds universitet ska som arbetsgivare göra en årlig lönekartläggning, enligt diskrimineringslagen. 

Läs mer om lönekartläggning

Lönerevision

Med lönerevision menas en översyn (revision) av lönen. När och hur löner ska ses över finns bestämt i centrala ramavtal (RALS). Här får du som chef information och stöd i rutinerna kring lönerevisionen.

Läs mer om lönerevision

 

Förändra lön vid annan tidpunkt än lönerevision

Överenskommelse om lön vid annan tidpunkt än lönerevisionen kan fattas vid särskilda tillfällen.

Läs mer om att förändra lön vid annan tidpunkt än lönerevision

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.