Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Planera anpassning och rehabilitering

Du som chef ansvarar för att planera anpassning och rehabilitering tillsammans med den anställda. Det gör ni genom samtal i ett anpassnings- och rehabiliteringsmöte. Samtalet ska resultera i en anpassnings- och/eller rehabiliteringsplan.

Anpassning och/eller rehabilitering planeras när den anställda behöver det som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro, samt vid rehabilitering inför återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Skadan eller sjukdomen kan ha uppstått utanför arbetsplatsen och påverkar förmågan att utföra arbetet. Målsättningen är att ge förutsättningar för full arbetsförmåga. 

En anställd måste inte vara sjukskriven för att arbetsanpassning ska genomföras. Planeringen av anpassningen och kan starta efter signaler om ohälsa, vid upprepad korttidssjukfrånvaro eller när den anställda informerar dig om behov av anpassning. Du som chef kan då snabbt sätta in åtgärder för att främja den anställdas hälsa. 

Läs mer om tidiga signaler om ohälsa

Den anställdas delaktighet är avgörande för ett lyckat arbete med anpassning och rehabilitering. Den anställdas roll är att aktivt medverka vid utredning och de planerade åtgärderna samt lämna de uppgifter som behövs.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion eller arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida

Företagshälsovården

Ta i första hand hjälp av din HR-partner. Företagshälsovården finns dock också tillgänglig för råd och stöd.

Företagshälsovården
+46 46 222 32 80
Företagshälsovården