Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd från Företagshälsovården

Rutin för chefer med ansvar för anställdas arbetsmiljö

På denna sida kan du läsa mer om det stöd som du och din anställda kan få från Företagshälsovården vid riskbruk och skadligt bruk.

Innehåll på sidan:


Företagshälsovården

Företagshälsovården ger stöd och konsultation till chef och anställd vid tecken på eller konstaterat riskbruk eller skadligt bruk. Företagshälsovården genomför även undersökning och medicinsk bedömning och hänvisar vid behov till lämplig vård eller behandling. Vid utformning av anpassnings- och rehabiliteringsplan och eventuell överenskommelse vid behandling samverkar Företagshälsovården med chef och anställd. Företagshälsovården är även delaktiga i uppföljande behandling samt provtagning.

I Företagshälsovårdens rutiner ingår att bedöma riskbruk och skadligt bruk i alla patientkontakter. Här beaktas även samsjuklighet. 

Anställda kan själva ta kontakt för bedömning och rådgivning

En anställd som upplever oro för riskbruk eller problem med skadligt bruk kan själv ta kontakt med Företagshälsovården för bedömning och rådgivning. Efter samtycke från din anställda kan Företagshälsovården vid behov kontakta ansvarig chef för stöd i anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. 

Beställningsrutiner för stöd från Företagshälsovården

När du behöver beställa undersökning och medicinsk bedömning av en anställd, vid tecken på eller känt riskbruk eller skadligt bruk, ska du använda blankett för beställning av företagshälsovård . 

Blanketten finns att ladda ner på sidan Blanketter och mallar.

Den skriftliga beställningen kompletteras vid behov med ett samtal med företagssköterska/rehab-koordinator. I beställningen anger du som chef vilka signaler på ohälsa som ligger till grund för beställningen. 

Information och samtycke vid insatser från Företagshälsovården 

En förutsättning för insats via Företagshälsovården är att du som chef har tydliggjort för din anställda vad som är orsaken till och syftet med insatsen. Informera din anställda om vilka insatser du har beställt. Du kan be Företagshälsovården om hjälp med att beskriva hur undersökning, bedömning och eventuell provtagning går till. 

Du som chef behöver säkerställa att din anställda samtycker till beställningen. Om beställningen innehåller provtagning ska samtycket ske skriftligen, till exempel via e-post. Beställning och samtycke sparas sedan i Adato. Din anställda har rätt att ta del av beställningen. 

Stöd inför kontakten med Företagshälsovården

  • Vilka signaler om ohälsa föranleder beställningen?
  • Har du genomfört omtankesamtal med din anställda?
  • Finns det en plan för anpassning och/eller rehabilitering, eller har ni inlett samtal om det?
  • Har din anställda fått information om beställningens syfte och innehåll?
  • Har du som chef varit i kontakt med din HR-partner för information om till exempel överenskommelse om behandling, förstadagsintyg, behandlingskostnader eller externa upphandlade leverantörer?

Läs mer om signaler som kan vara tecken på riskbruk eller skadligt bruk

Återkoppling från Företagshälsovården

Företagshälsovården ska återkoppla löpande till dig som chef samt vid trepartsmöten med Företagshälsovården, anställd och dig som chef. HR och fackligt ombud kan också delta vid trepartsmöten. 

Kontakt

Kontakta din HR-partner på fakultetsnivå/motsvarande. Din HR-partner kan i sin tur få vägledning från sektionen HR via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.