Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Övertid vid förtroendearbetstid

Reglerna om övertid och mertid gäller inte anställda med förtroendearbetstid vilket medför ett extra ansvar för dig som chef. Läs mer om övertid vid förtroendearbetstid.

Anställda med förtroendearbetstid har inte rätt till övertidsersättning och reglerna om övertid och mertid i villkorsavtalen är inte tillämpliga.

Inte heller bestämmelserna i arbetsmiljölagen, till exempel arbetsgivarens skyldighet att föra anteckningar om övertid gäller för dessa anställda.

Detta innebär att du som chef har ett extra ansvar ur arbetsmiljösynpunkt att systematiskt följa upp att anställda med förtroendearbetstid inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa.

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.