Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Övertid vid förtroendearbetstid

Reglerna om övertid och mertid gäller inte anställda med förtroendearbetstid vilket medför ett extra ansvar för dig som chef. Läs mer om övertid vid förtroendearbetstid.

Anställda med förtroendearbetstid har inte rätt till övertidsersättning och reglerna om övertid och mertid i villkorsavtalen är inte tillämpliga. Inte heller bestämmelserna i arbetsmiljölagen, till exempel arbetsgivarens skyldighet att föra anteckningar om övertid gäller för dessa anställda. Detta innebär att du som chef har ett extra ansvar ur arbetsmiljösynpunkt att systematiskt följa upp att anställda med förtroendearbetstid inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa.

Kontakt

Kontakta din verksamhets HR/personalfunktion om du har frågor om din verksamhets rutiner i HR/personalfrågor.


Hittar du inte det du söker på webbsidan?

Ta del av den mest efterfrågade universitetsövergripande HR-informationen eller ställ en fråga till sektionen HR.