Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Icke-joniserande strålning

Här hittar du som chef information och regler som rör icke-joniserande strålning.

Innehåll på sidan:


Laser

Du som chef är ansvarig för användning av laser inom din forskargrupp eller motsvarande.

Laserstrålning kan medföra stora risker eller skador av olika slag. De starkaste lasrarna i klass 3B- och klass 4-lasrar kan vara skadliga, i synnerhet för ögon och hud. Allvarliga och potentiellt kroniska skador av många olika slag kan uppstå; ibland kan de vara livshotande, som hudcancer, eller leda till en funktionsnedsättning, som försämrad syn som är vanligt vid skador på näthinnan.

För att handha starka laserpekare (av klass 3R, 3B eller 4) genom att använda, äga, sälja eller importera dem krävs speciellt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Lunds universitet har ett sådant tillstånd genom strålskyddsfysikern.

Det är även förbjudet att utan tillstånd använda lasrar av klass 3B och 4 på allmän plats eller i luftrum, samt för underhållning, konst eller reklam. För att få använda laser enl ovan krävs speciellt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Lunds universitet har ett sådant tillstånd genom strålskyddsfysikern.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter för laser

Behöver du tillstånd från strålskyddsfysikern kontakta denna.

Elektromagnetiska fält

För elektromagnetiska fält finns det en föreskrift från Arbetsmiljöverketär att skydda arbetstagare mot sådana hälso- och säkerhetsrisker som uppstår eller kan uppstå vid exponering för och förekomst av elektromagnetiska fält under arbetet.

Som arbetsgivare ska du göra en riskbedömning där du kan påvisa att de insatsnivåerna som anges i bilagorna inte överskrids och säkerställa att exponeringen för elektromagnetiska fält begränsas till aktuella gränsvärden.

Visar riskbedömningen att gränsvärdena för exponering överskrids ska en handlingsplan med tekniska eller organisatoriska åtgärder tas fram för att minska exponeringen.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska fält

UV

Arbetar dina medarbetare med artificiellt optisk strålning och specifikt med UV(ultraviolett ljus) så finns det följande regler att följa här.

Kontakt

Hanna Holstein
Strålskyddsexpert
+ 46 46 222 01 93
hanna [dot] holstein [at] med [dot] lu [dot] se (hanna[dot]holstein[at]med[dot]lu[dot]se)