Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Icke-joniserande strålning

Här hittar du som chef information och regler som rör icke-joniserande strålning.

Laser

Du som chef är ansvarig för användning av laser inom din forskargrupp eller motsvarande.

Laserstrålning kan medföra stora risker eller skador av olika slag. De starkaste lasrarna i klass 3B- och klass 4-lasrar kan vara skadliga, i synnerhet för ögon och hud. Allvarliga och potentiellt kroniska skador av många olika slag kan uppstå; ibland kan de vara livshotande, som hudcancer, eller leda till en funktionsnedsättning, som försämrad syn som är vanligt vid skador på näthinnan.

En generell sammanfattning av vad som gäller på Lunds universitet hittar du här (PDF, nytt fönster)

Arbetsmiljöverkets regler om laser som används inom Lunds universitets lokaler, hittar du här (PDF, nytt fönster)

För att handha starka laserpekare (av klass 3R, 3B eller 4) genom att använda, äga, sälja eller importera dem krävs speciellt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Lunds universitet har ett sådant tillstånd genom strålskyddsfysikern.

Det är även förbjudet att utan tillstånd använda lasrar av klass 3B och 4 på allmän plats eller i luftrum, samt för underhållning, konst eller reklam. För att få använda laser enl ovan krävs speciellt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Lunds universitet har ett sådant tillstånd genom strålskyddsfysikern.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter för laser (nytt fönster) 

Behöver du tillstånd från strålskyddsfysikern kontakta denna.

Elektromagnetiska fält

För elektromagnetiska fält finns det en föreskrift från Arbetsmiljöverketär att skydda arbetstagare mot sådana hälso- och säkerhetsrisker som uppstår eller kan uppstå vid exponering för och förekomst av elektromagnetiska fält under arbetet.

Som arbetsgivare ska du göra en riskbedömning där du kan påvisa att de insatsnivåerna som anges i bilagorna inte överskrids och säkerställa att exponeringen för elektromagnetiska fält begränsas till aktuella gränsvärden.

Visar riskbedömningen att gränsvärdena för exponering överskrids ska en handlingsplan med tekniska eller organisatoriska åtgärder tas fram för att minska exponeringen.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska fält (nytt fönster)

UV

Arbetar dina medarbetare med artificiellt optisk strålning och specifikt med UV(ultraviolett ljus) så finns det följande regler att följa här.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om artificiell optisk strålning (nytt fönster)

Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om hygieniska riktvärden för UV-strålning (nytt fönster)

Sidansvarig:

Kontakt

Hanna Holstein
Strålskyddsexpert
046-2220193
hanna [dot] holstein [at] med [dot] lu [dot] se

Sektionen HR
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Hämtställe: 31
Telefon: +46 46 222 00 00 (växel)

webbansvarig [at] hr [dot] lu [dot] se