Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

HR-blanketter och mallar

Urval av personaladministrativa blanketter och mallar som förekommer på HR-webben. 


Innehåll på sidan:

Alla dokument på sidan öppnas i en ny flik.


Anställningsvillkor 

Arbetstid för lärare - personalplan

Distansarbete, TA-personal

OBS! Överenskommelse och uppsägning av överenskommelse ska alltid fyllas i på svenska.  

Tips: Checklista för distansarbete, på Prevents webbplats

Employment decision

​Etapplyft doktorander

Flextidsavtal för teknisk och administrativ personal

Intermittent anställning

Kontering

Ledighet och frånvaro

Endast för ledigheter som ej söks i Primula. Du som använder webbläsaren Firefox behöver ladda ner pdf:en till din dator innan du fyller i den digitalt.

Lönesättande samtal

Pensionerade professorers verksamhet

Rekvisition av samordningsnummer från Skatteverket

Innan person har anlänt till Sverige. 

Skattefria ersättningar för personliga utlägg

Utlandsstationering med URA (utlandskontrakt)

Utvecklingssamtal

Varsla och avsluta tidsbegränsad anställning


Arbetsmiljö

Anmälan om tillbud och arbetsskador

Anslag om arbetsmiljöorganisation

Medicinsk kontroll

OSA-enkät

Rehabilitering

Riskbedömning

Samverkan chef och skyddsombud

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Vid utlandstjänstgöring:

Skyddsronder


Gäster i verksamheten


MBL-förhandlingar

Snabbprotokoll


Omställning


Rekrytering

Mallar och stödmaterial

Templates and support material


Sociala avgifter

Kontakt

Chefer och HR-funktioner kan ställa frågor till sektionen HR via sektionens ärendehanteringssystem.

På sidan Hitta rätt HR-information och stöd finns även länkar till efterfrågad universitetsövergripande HR-information.

Kontakta din verksamhets HR/personalfunktion om du har frågor om din verksamhets lokala rutiner i HR/personalfrågor.