Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

HR-blanketter och mallar

Urval av personaladministrativa blanketter och mallar som förekommer på HR-webben. 


Innehåll på sidan:

Alla dokument på sidan öppnas i en ny flik.


Anställningsvillkor 

Arbetstid för lärare - personalplan

Bisyssla

Distansarbete, TA-personal

OBS! Överenskommelse och uppsägning av överenskommelse ska alltid fyllas i på svenska.  

Tips: Checklista för distansarbete, på Prevents webbplats

Employment decision

​Etapplyft doktorander

Flextidsavtal för teknisk och administrativ personal

Information om anställningsvillkor, bilaga till anställningsbeslut

Bilagan skrivs ut tillsammans med anställningsbeslutet och lämnas till arbetstagaren senast 7 kalenderdagar efter att arbetstagaren påbörjat sin anställning. 

Intermittent anställning

Kontering

Läs mer om att ändra grundkontering (Ekonomiwebben)

Ledighet och frånvaro

Endast för ledigheter som ej söks i Primula. Du som använder webbläsaren Firefox behöver ladda ner pdf:en till din dator innan du fyller i den digitalt.

Lönesättande samtal

Pensionerade professorers verksamhet

Rekvisition av samordningsnummer från Skatteverket

Innan person har anlänt till Sverige. 

Skattefria ersättningar för personliga utlägg

Utlandsstationering med URA (utlandskontrakt)

Utvecklingssamtal

  Varsla och avsluta tidsbegränsad anställning

  Observera! Blanketterna ovan ska enbart användas vid avslutning av anställning med grund i ALVA. De nya blanketterna nedan ska användas i alla andra situationer. 


  Arbetsmiljö

  Anmälan om tillbud och arbetsskador

  I instruktionen ovan finns information om hur chefen ska anmäla arbetsskador och tillbud. Blanketterna fylls i av personalansvarig chef tillsammans med den berörde och skyddsombudet.

  Anslag om arbetsmiljöorganisation

  Medicinsk kontroll

  OSA-enkät

  Rehabilitering

  Riskbedömning

  Samverkan chef och skyddsombud

  Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

  Vid utlandstjänstgöring:

  Skyddsronder

  Mall för skyddsrond gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) hittar du under rubriken OSA-enkät längre upp på sidan.

  Mall för checklista för egenkontroll gällande brandsäkerhet finns på sidan för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)


  Gäster i verksamheten


  Internationell personal

  Skriv ut mallen och fyll i för hand. Migrationsverket vill ha underskrifter från bägge parter. Används vid ansökan om arbetstillstånd av tredjelandsmedborgare. 


  MBL-förhandlingar

  Snabbprotokoll


  Omställning


  Rekrytering

  Mallar och stödmaterial

  Templates and support material


  Sociala avgifter

  Kontakt

  Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


  Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

  Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.