Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

HR-blanketter och mallar

Urval av personaladministrativa blanketter och mallar som förekommer på HR-webben. 

Sidan uppdateras bäst i webbläsaren Microsoft Edge.


Innehåll på sidan:

Alla dokument på sidan öppnas i en ny flik.


Anställningsvillkor 

Anställningsbeslut/employment decision

Engelsk översättning av originalbeslutet i Priumla. 

Arbetstid för lärare - personalplan

Bisyssla

Distansarbete, TA-personal

OBS! Överenskommelse och uppsägning av överenskommelse ska alltid fyllas i på svenska.  

Tips: Checklista för distansarbete, på Prevents webbplats

  Etapplyft doktorander

  Flextidsavtal för teknisk och administrativ personal

  Förhandlingsunderlag avseende statlig visstidsanställning (STAVA)

  Innan beslut om denna typ av anställning ska arbetsgivaren primärförhandla enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Använd LU:s mall för ett sådant förhandlingsunderlag och hur förhandlingen ska gå till. 

  Förändring av befintlig anställning

  Information om anställningsvillkor (bilaga till anställningsbeslut)

  Bilaga till anställningsbeslut finns att ladda ner i högerspalten på nedanstående sidor på Medarbetarwebben respektive Staff pages.

  Bilagan skrivs ut tillsammans med anställningsbeslutet och lämnas till arbetstagaren senast 7 kalenderdagar efter att arbetstagaren påbörjat sin anställning. 

  Korta och tillfälliga anställningar

  Kontering

  Läs mer om att ändra grundkontering (Ekonomiwebben)

  Ledighet och frånvaro

  Endast för ledigheter som ej söks i Primula. Du som använder webbläsaren Firefox behöver ladda ner pdf:en till din dator innan du fyller i den digitalt.

  Lönesättande samtal för medlemmar i Saco-S (samtalsbekräftelse)

  Pensionerade professorers verksamhet

  Rekvisition av samordningsnummer från Skatteverket

  Innan person har anlänt till Sverige. 

  Skattefria ersättningar för personliga utlägg

  Utlandsstationering med URA (utlandskontrakt)

  Utvecklingssamtal

   Varsla och avsluta tidsbegränsad anställning

   Observera! Blanketterna ovan ska enbart användas vid avslutning av anställning med grund i ALVA.

   Blanketterna nedan är framtagna med anledning av reformerna i LAS och ska bland annat användas när anställning med grund i SÄVA upphör.


   Arbetsmiljö

   Anmälan om tillbud och arbetsskador

   I instruktionen ovan finns information om hur chefen ska anmäla arbetsskador och tillbud. Blanketterna fylls i av personalansvarig chef tillsammans med den berörde och skyddsombudet.

   Anpassning och rehabilitering

   Anslag om arbetsmiljöorganisation

   Medicinsk kontroll

   OSA-enkät

    Riskbedömning

    Samverkan chef och skyddsombud

    Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

    Vid utlandstjänstgöring:

    Skyddsronder

    Mall för skyddsrond gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) hittar du under rubriken OSA-enkät längre upp på sidan.

    Mall för checklista för egenkontroll gällande brandsäkerhet finns på sidan för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)


    Gäster i verksamheten


    Internationell personal

    Skriv ut mallen och fyll i för hand. Migrationsverket vill ha underskrifter från bägge parter. Används vid ansökan om arbetstillstånd av tredjelandsmedborgare. 


    MBL-förhandlingar

    Snabbprotokoll


    Omställning


    Rekrytering

    Mallar och stödmaterial

    Templates and support material


    Sociala avgifter

     

    testosa

    Kontakt

    Kontakta din närmaste HR-/personalfunktion eller på fakultetsnivå/motsvarande.


    Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

    Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.