Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

HR-blanketter och mallar

Urval av personaladministrativa blanketter och mallar som förekommer på HR-webben. 

HR-blanketter för anställda finns på Medarbetarwebben

Innehåll på sidan:


Anställningsvillkor 

Arbetstid för lärare - personalplan

Distansarbete, TA-personal

OBS! Mallen ovan innehåller en engelsk översättning av mallen, längst bak i dokumentet. Överenskommelsen ska dock alltid fyllas i på svenska. 

Employment decision

​Etapplyft doktorander

Flextidsavtal för teknisk och administrativ personal

Intermittent anställning

Kontering

Ledighet och frånvaro

Endast för ledigheter som ej söks i Primula. Du som använder webbläsaren Firefox behöver ladda ner pdf:en till din dator innan du fyller i den digitalt.

Lönesättande samtal

Uppdaterade blanketter tillhandahålls när det blir aktuellt att hålla nya lönesättande samtal.

  • Blankett för lönesättande samtal (PDF,ny flik)
  • Form Salary setting appraisal (PDF, new tab)

Pensionerade professorers verksamhet

Rekvisition av samordningsnummer från Skatteverket

Innan person har anlänt till Sverige.

Skattefria ersättningar för personliga utlägg

Sociala avgifter

Utvecklingssamtal

Varsla och avsluta tidsbegränsad anställning


Arbetsmiljö

Anmälan om tillbud och arbetsskador

Anslag om arbetsmiljöorganisation

Mall för handlingsplan arbetsmiljö/miljö

Medicinsk kontroll

Rehabilitering

Samverkan chef och skyddsombud

Skyddsronder


Gäster i verksamheten


MBL-förhandlingar

Snabbprotokoll


Omställning