Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Personalansvarsnämnden

Här finns information om vad personalansvarsnämnden (PAN) är, vad den har för uppgifter och hur en anmälan till PAN kan göras. Här finns också kort information om Statens ansvarsnämnd (SAN).

PAN:s sammansättning

Ordförande i PAN är rektor. Universitetsstyrelsen utser tre ledamöter, samt tre suppleanter för verksamheten. Lunds universitets fackliga organisationer utser tre ordinarie företrädare samt tre ersättare. Dessutom finns en föredragande och en sekreterare från sektionen HR som stöd till PAN.

Läs mer om vilka som är utsedda till ledamöter och personalföreträdare i PAN.

Statens ansvarsnämnd

Statens ansvarsnämnd (SAN) prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt anställda i högre befattningar som verkschefer, domare, åklagare och professorer.

Syftet med en prövning utanför den myndighet där den anställde arbetar och har en högre befattning är att det inte ska kunna misstänkas att kollegor tar obehörig hänsyn vid prövningen. Nämndens beslut kan, liksom andra beslut av arbetsgivare, bli föremål för en arbetsrättslig tvist.

Anmäla ärenden

En anmälan av ett ärende till PAN eller SAN görs i särskild ordning. Enskilda personer kan inte anmäla ett ärende till PAN eller SAN. Chef som avser att anmäla ett ärende till PAN/SAN, ska ha rådgjort med personalfunktion på fakultetsnivå/motsvarande. Personalfunktionen tar i sin tur kontakt med sektionen HR för stöd i processen kring anmälan.

PAN:s uppgifter

Av 25 § myndighetsförordningen (2007:515) följer att PAN ska pröva frågor om

  1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en provanställning
  2. disciplinansvar
  3. åtalsanmälan
  4. avstängning

Det är rektor som i första hand fattar beslut om att ta upp anmälan i PAN eller att skicka anmälan från myndigheten Lunds universitet till SAN.

PAN sammanträder vid sex förbokade tillfällen per år, men kan även sammankallas därutöver om så behövs.

Läs mer i handläggningsordning för personalansvarsnämnden (PDF 169 kB, ny flik)

Kontakt

Kontakta din närmaste HR-funktion på fakultetsnivå/motsvarande.


Via sektionen HR:s ärendehanteringssystem går det också att, utifrån din roll i HR-arbetet, ställa frågor till sektionen HR inom olika områden. 

Ärendehanteringssystemet nås via högerspalten på denna sida.

Relaterad information