Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Upphandlade rekryteringstjänster

Lunds universitet har sedan den 2 maj 2022 ett ramavtal för rekryteringstjänster.

Du väljer leverantör utifrån aktuellt behov, situation och gällande upphandling. Kostnaden för uppdraget belastar din organisation. Du som är chef kan kontakta närmaste personalfunktion för råd inför beställningen.

Upphandlade tjänster

 • Personlighets- och begåvningstester (som fristående tjänst).
 • Färdighetstester (som fristående tjänst).
 • Test av risktendenser (som fristående tjänst).
 • Referenstagning (som fristående tjänst).
 • Second Opinion (som fristående tjänst).
 • Intervjuer (som fristående tjänst).
 • Alla fristående tjänster ovan (som paket).
 • Executive search (som fristående tjänst).
 • Intervjuer, personlighets- och begåvningstester, referenstagning och Second Opinion (som paket).
 • Personlighets- och begåvningstester, referenstagning och Second Opinion (som paket).

Leverantörer (rangordnade)

 1. Poolia Sverige Aktiebolag
 2. Source Executive Recruitment Sweden AB 
 3. Adecco Sweden Aktiebolag

Att göra avrop från ramavtalet

Leverantör som rangordnats till nummer ett anlitas så länge denne kan leverera enligt avtalade villkor. Om leverantör nummer ett inte kan utföra tjänsten, avböjer uppdrag, och/eller inte kan leverera enligt avtalade villkor så ska beställningen göras hos den leverantör som rangordnats som nummer två. 

Avrop kan ske direkt till leverantören via telefon och e-post, samt via Lupin (Proceedo) efter upplägg.

Leverantören ska även svara på om begärd leveranstid kan hållas vid varje enskilt uppdrag.

Om leverantören underlåter att inom angiven tidsfrist lämna besked skriftligen om leverantören kan åta sig uppdraget ska leverantören anses ha avböjt uppdraget, varvid beställaren har rätt att tillfråga nästa leverantör i rangordningen.

Kontaktuppgifter 

Poolia Sverige Aktiebolag

 • E-post: lundsuniversitet [at] poolia [dot] se 

Source Executive Recruitment Sweden AB 

 • E-post: info [at] source-executive [dot] se  
 • Minna Aspnäs: 0707352023, minna [dot] aspnas [at] source-executive [dot] se 

Adecco Sweden Aktiebolag

 • E-post: avrop-malmo [at] adecco [dot] se 
 • Ida-Maria Ryberg: 073-684 72 91, ida-maria [dot] ryberg [at] adecco [dot] se 

I Lupin

Information och kontaktuppgifter till leverantörer finns även i inköpsverktyget Lupin, under fliken Avtal. 

Logga in i Lupin

Pris

Priser är fasta ett år och prisjusteras sedan enligt avtal.

Prisjämförelse för rekryteringstjänsterna (PDF 86 kB, ny flik)

Leveransvillkor

Vid försening av leverans från leverantörens sida, i förhållande till överenskommen tidpunkt som inte beror på beställaren, ska beställaren vara berättigad att annullera beställd tjänst som är försenad.

Kontakt

Du som är chef bör kontakta din verksamhets HR-funktion vid frågor som gäller rekrytering.


Du som arbetar med HR-frågor är välkommen att ställa frågor om rekrytering till sektionen HR.

Gå till sektionen HR:s ärendehanteringssystem.