Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Initiera rekrytering av postdoktor

Process för chefer

Innehåll på sidan:


Ansvarsfördelning

Vid en rekrytering är det prefekt/motsvarande som har det yttersta ansvaret och är den som ska fatta det formella beslutet om att rekrytera. Utan godkännande från prefekt/motsvarande får inte rekryteringen genomföras.

En HR-funktion ska alltid vara med vid rekryteringens tre steg som administrativt, arbetsrättsligt och professionellt rekryteringsstöd.

OBS! Vid vissa fakulteter är det LFN som har huvudansvaret vid postdoktoranställningar och kan då ha en egen rekryteringsprocess för postdoktorer som ska följas.

Beredningsgrupp

Vid en postdoktorsrekrytering ska en beredningsgrupp (eller likvärdigt) sammanställas i enlighet med Lunds universitets anställningsordning kapitel 5.2.

Lunds universitets anställningsordning (PDF, ny flik)

Gruppen arbetar tillsammans med behovsanalys, kravprofil, intervjuer och urval. Tänk på att hantera eventuella jävsituationer som kan uppstå under rekryteringen.

Behovsanalys

Starta processen med att göra en behovsanalys se över ert behov i ett större perspektiv.

Kommer det att ske förändringar i personalgruppen inom den närmaste framtiden som bör beaktas redan nu? Hur ser finansieringen ut och finns det en plan för hur den ska hålla genom hela anställningstiden? Kan man lösa behovet utan att anställa en postdoktor (ex strukturera om arbetsuppgifter)?

Mall behovsanalys (Word 18 kB, ny flik)

Tidplan

Hur lång tid en rekrytering tar är svårt att säga då det beror på hur lätt eller svårt det är att hitta lämpliga kandidater samt vilken tid som läggs på att förbereda rekryteringen. Rekryterar man internationellt behövs det även tid för eventuella uppehållstillstånd, ansökan om personnummer, flytt, med mera.

Använd tidplanen för att strukturera och planera arbetet med rekryteringen samt att få en tydlig överblick över vem som gör vad och när

Mall tidplan (Word 15 kB, ny flik)

Kravprofil

Kravprofilen ligger till grund för annonseringen och är styrande genom hela rekryteringsprocessen. Det är utifrån formuleringen i kravprofilen och utlysningen som valet av kandidat ska motiveras. Det är viktigt att definiera vilka kvalifikationskrav som måste uppfyllas och vilka som är meriterande. För att undvika risken för diskriminering är det även viktigt att tänka igenom om kraven är sakligt motiverade utifrån arbetsuppgifterna.

Mallen för kravprofil ska alltid användas och innehållet ska ge en tydlig beskrivning av:

Kravprofilen ska innehålla en tydlig beskrivning av

  • verksamheten som den anställde ska befinna sig i
  • arbetsuppgifter som den anställde ska utföra
  • ansvarsområden som den anställde ska ha
  • kvalifikationskrav och meriter avseende utbildning, erfarenhet, kunskap och kompetenser hos den anställde.
  • behörighetskrav/bedömningsgrunder för postdoktorer

Utgå alltid ifrån behovsanalysen när du skapar kravprofilen. Överväg om det finns fler än rekryteringsgruppen som ska delta i kravprofilsarbetet. Här kan det vara bra att få input från exempelvis nuvarande postdoktorer, kollegor eller andra som är berörda av anställningen.  

Mall: Kravprofil postdoktor (Word 47 kB, ny flik)

Din HR-funktion

HR-stödet ser olika ut vid olika delar av universitetet vilket innebär att HR-funktionerna kan sitta på avdelningsnivå, institutionsnivå eller kanslinivå.

Om du inte vet vem din närmaste HR-funktion är, kontakta HR-ansvarig vid ditt kansli.