Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Specifikt uppföljande samtal inför lönerevisionen

STÖD FÖR CHEFER

Som chef ska du följa upp utvecklingssamtalet genom att erbjuda anställda ett specifikt uppföljande samtal inför lönerevisionen.

Innehåll på sidan:


Som chef värderar du dina anställdas kompetens och prestationer och behöver ge välmotiverade förklaringar till din bedömning. Det är därför viktigt att göra välgrundade och sakliga värderingar av de anställdas arbetsinsatser och förmåga att åstadkomma resultat.

I varje bedömning du gör finns ett subjektivt inslag men ju mer du gör din bedömning på ett systematiskt sätt, utifrån de gemensamma lönepåverkande faktorerna, desto enklare blir det för den anställda att förstå din bedömning.

Innan samtalet

Följ upp vad ni kom överens om vid utvecklingssamtalet och ta fram konkreta fakta om den anställdes insatser. Ta fram dokumentation från föregående utvecklingssamtal med den anställde. Har du varit tydlig med vad den anställde skulle göra för att höja sin lön?

 • Vilka var målen föregående period?
 • Vilka överenskommelser gjordes? Har mål och överenskommelser uppnåtts? Om inte – varför?
 • Vad har fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra?
 • Hur påverkar universitetets övergripande mål den anställde?
 • Vilka individuella mål måste nås för den kommande planeringsperioden? 

Ge gärna den anställda en lista med aktuella frågeställningar före mötet.

Detta behöver du och din anställda ha tillgång till under samtalet 

 • Universitetets lönepolitiska program
 • Lönepåverkande faktorer
 • Den dokumentation som du och den anställda fyllde i tillsammans under utvecklingssamtalet och som beskriver den anställdes individuella mål. Om det finns oklarheter är det bra att ni diskuterar igenom dessa före samtalet.

Ta fram uppgifter om

 • lön
 • lönespann
 • vilka krav som ställs på själva befattningen.  

Information om statistik hittar du bland annat i Kuben, universitetets verktyg för uppföljning och analys. Du loggar in i Kuben med ditt Lucat-id.

Logga in i Kuben

Din verksamhets HR-funktion kan bistå med ytterligare statistik och jämförelser såväl internt som externt.

Under samtalet

Syftet med det uppföljande samtalet inför lönerevisionen är att i dialogform diskutera den anställdas arbetsinsats och övriga relevanta lönepåverkande faktorer. Samtalet är således inte en löneförhandling avseende ny lön. 

Som chef bör du ha som målsättning att den anställda ska uppleva samtalet som sakligt och konstruktivt även om hen inte är nöjd med bedömningen i sin helhet.

Hela lönen är det som är intressant – inte löneökningen

I samtalet är det hela lönen som är intressant, inte lönehöjningen. Lönen ska utgå från det lönepolitiska programmet, lönepolitiska faktorerna och lönestatistik. Om den anställda gör ett bra arbete och redan har en bra lön är det inte självklart att det ska vara en hög löneökning. Ingen arbetstagare är garanterad en viss höjning. Som chef värderar du arbetsinnehåll och prestation.

Det är i det dagliga arbetet som den anställda har störst möjlighet att påverka sin lön

Det är i det dagliga arbetet som den anställda har störst möjlighet att påverka sin lön, utifrån arbetsprestation. Under det uppföljande samtalet inför lönerevisionen har den anställda chansen att visa på sin prestation och på hur hen utfört sina arbetsuppgifter. 

Läs mer om lönesättning

För mer information och stöd

Kontakta din verksamhets HR-funktion.