Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anställa doktorand

Process för chefer

Innehåll på sidan:


Yttrande

Yttrandet ska ge en klar uppfattning om hur urvalsprocessen gått till samt vilka kvalifikationer som varit avgörande i valet av kandidat. Yttrandet ska innehålla namnet på den som föreslås för antagning och anställning samt namnen på övriga kandidater som beaktats.

Mall: Yttrande doktorand (Word 116 kB, ny flik)

Antagning

När erinranstiden har gått ut ska doktoranden antas till forskarutbildningen. Antagningen ska ske i enlighet med universitetets antagningsordning för utbildning på forskarnivå samt de lokala antagningsprocesserna vid respektive fakultet/motsvarande.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet (PDF, ny flik)

Antagning av doktorander ska alltid ske innan anställningsbeslut fattas.

Lönesättning

Lönesättning för doktorander ska ske i enlighet med fakultetens doktorandlönestege. Institutionens löneförslag ska lämnas av lönesättande chef, enligt delegationsordningen på gällande fakultet/motsvarande, via HR-funktionen.

Löner får inte utlovas till kandidater innan de är godkända av prefekt/motsvarande och fakultet/motsvarande.

Beslut om anställning

Det är viktigt att känna till att muntliga avtal gäller. Därför måste rekryterande chef och prefekt/motsvarande alltid stämma av med fakultet/motsvarande (oftast via HR-funktionen) innan slutligt löfte om anställning och lön ges till kandidaten.

Anställningsbeslut utformas i primula av HR-funktionen i samråd med rekryterande chef.

Återkoppling

Det är viktigt att de kandidater som inte erhåller anställning vid Lunds universitet får ett positivt intryck av Lunds universitet som arbetsplats. Därför bör alla kandidater som varit på intervju vid Lunds universitet få en muntlig återkoppling om varför de inte har fått anställningen.

De kandidater som inte varit på intervju meddelas av HR-funktionen via rekryteringssystemet.

Introduktion

De första intrycken som nyanställd kan vara avgörande för hur det går i fortsättningen med arbete och relationer till kollegor. En god introduktion på den nya arbetsplatsen skapar trivsel och en känsla av tillhörighet. Det gör att den nyanställde snabbt kommer in i arbetet, vilket gynnar verksamheten både mänskligt och ekonomiskt. Då det inte är ovanligt att anställningen som doktorand är en av de första anställningarna är detta av särskild vikt.

Vid varje nyanställning bör en introduktionsansvarig utses. Som stöd till den introduktionsansvarige finns mycket information samt mallar och checklistor på HR-webben. 

Ta del av stödet på sidan om introduktion av nya medarbetare.

Vissa fakulteter har även särskilda introduktionsdagar och introduktionsmaterial för doktorander.

Uppföljningssamtal

Eftersom varje anställning är en omfattande investering av tid, engagemang och medel, är det väsentligt att under en period av tre till sex månader följa upp att den nyanställde har fått en verklig möjlighet att komma in i organisationen och utföra ett produktivt arbete. Stäm av vilka utbildningsinsatser som kan behövas för att underlätta processen att komma in i arbetet. Det gäller att vara lyhörd för den anställdes behov.

Mall för uppföljningssamtal (Word 79 kB, ny flik)

Förnyad anställning

Den första anställningen som doktorand får gälla i högst ett år och anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Den förnyade anställningen behöver inte annonseras, men förnyelsen ska hanteras i rekryteringssystemet enligt särskilt förfarande.

Kontakta din HR-funktion för mer information om att förnya doktorandens anställning.

Din HR-funktion

HR-stödet ser olika ut vid olika delar av universitetet vilket innebär att HR-funktionerna kan sitta på avdelningsnivå, institutionsnivå eller kanslinivå.

Om du inte vet vem din närmaste HR-funktion är, kontakta HR-ansvarig vid ditt kansli.