Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Person- och samordningsnummer

Fel ID-nr i Primula får stora konsekvenser

Lunds universitet skickar återbetalningskrav på bruttobeloppet (även om avin inte löses in) eftersom skatten redan är inbetald till felaktiga personens skattekonto. Lunds universitet kan inte få tillbaka inbetald skatt från Skatteverket utan personen som fått skatt inbetalt på sitt skattekonto måste betala tillbaka pengarna till Lunds universitet.

Kontrollera både namn och samordningsnummer/personnummer noga innan anställningsärenden (gäller även intermittenta överenskommelser) skickas vidare i Primula.

Informera medarbetare med samordningsnummer 

Lokal HR-funktion ska informera medarbetare som har ett samordningsnummer om att de genast måste meddela SSC och lokal HR-funktion när de erhåller sitt svenska personnummer från Skatteverket.

Personbevis till SSC

Personbevis från Skatteverket ska skickas in till SSC via SSC Portalen till SSC eftersom SSC måste göra ett personnummerbyte på personen. Registrera därför inga uppgifter på personen i Primula med det svenska personnumret.

Först när SSC bytt samordningsnumret till svenskt personnummer kan man använda detta att registrera nya ärenden på.

Ny bankkontoregistrering före lönekörning

Lokal HR-funktion måste informera medarbetaren om att ny bankkontoregistrering hos Swedbank måste ske vid förändringar, exempelvis vid byte från samordningsnummer till personnummer i god tid före nästa lönekörning. Mer information finns på nedanstående sidor: 

Samordningsnummer från Skatteverket

Samordningsnummer består liksom personnumret av tio siffror. De inledande sex siffrorna utgår från personens födelsetid med den skillnaden att man lägger till 60 till födelsedagen. För en person som är född den 23 augusti 1964 så blir de sex första siffrorna i samordningsnumret därför 640883.

SSC-ärende

Har du frågor om specifika löneärenden eller behöver support för Primula?

Logga in i SSC Portal

Tel + 46 46 222 90 00, knappval 3.