Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Initiera rekrytering av doktorand

Process för chefer

Innehåll på sidan: 


Ansvarsfördelning

Vid en rekrytering är det prefekt/motsvarande som har det yttersta ansvaret och är den som ska fatta det formella beslutet om att rekrytera. Utan godkännande från prefekt/motsvarande får inte rekryteringen genomföras.

En HR-funktion ska alltid vara med vid rekryteringens tre steg som administrativt, arbetsrättsligt och professionellt rekryteringsstöd. 

OBS! Vid vissa fakulteter är det lärarförslagsnämnder (LFN)/antagningsnämnder som har huvudansvaret vid doktorandanställningar och kan då ha en egen hanteringsprocess för doktorander som ska följas.

Beredningsgrupp

Vid en doktorandrekrytering ska en beredningsgrupp sammanställas i enlighet med Lunds universitets antagningsordning för utbildning på forskarnivå, kapitel 4.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet (PDF, ny flik)

Gruppen arbetar tillsammans med behovsanalys, kravprofil, intervjuer och urval. Tänk på att hantera eventuella jävsituationer som kan uppstå under rekryteringen

Behovsanalys

Starta processen med att göra en behovsanalys se över ert behov i ett större perspektiv.

Kommer det att ske förändringar inom den närmaste framtiden som bör beaktas redan nu? Hur ser eventuellt forskningsprojekt ut och hur väl lämpar det sig för anställningen? Hur ser finansieringen ut och finns det en plan för hur den ska hålla genom hela anställningstiden?

Mall: Behovsanalys doktorand (Word 37 kB, ny flik)

Tidplan

Hur lång tid en rekrytering tar är svårt att säga då det helt beror på hur lätt eller svårt det är att hitta lämpliga kandidater samt vilken tid som läggs på att förbereda rekryteringen. Vid doktorandrekryteringar behöver man även ta hänsyn till tid för antagning.

Rekryterar man internationellt behövs det även tid för eventuella uppehållstillstånd, ansökan om personnummer, flytt, med mera.

Använd tidplanen för att strukturera och planera arbetet med rekryteringen samt att få en tydlig överblick över vem som gör vad och när.

Mall: Tidplan doktorand (Word 38 kB, ny flik)

Kravprofil

Kravprofilen ligger till grund för annonseringen och är styrande genom hela rekryteringsprocessen. Det är utifrån formuleringen i kravprofilen och utlysningen som valet av kandidat ska motiveras.

Det är viktigt att definiera vilka kvalifikationskrav som måste uppfyllas och vilka som är meriterande. För att undvika risken för diskriminering är det även viktigt att tänka igenom om kraven är sakligt motiverade utifrån arbetsuppgifterna.

Mallen för kravprofil ska alltid användas och innehållet ska ge en tydlig beskrivning av

  • verksamheten som den anställda ska befinna sig i
  • behörighetskrav och forskarutbildningsämne
  • kvalifikationskrav och meriter avseende utbildning, erfarenhet, kunskap och kompetenser
  • eventuella arbetsuppgifter (institutionstjänstgöring) som ska utföras
  • eventuella ansvarsområden

Utgå alltid ifrån behovsanalysen när du skapar kravprofilen. Överväg om det finns fler än rekryteringsgruppen som ska delta i kravprofilsarbetet. Här kan det vara bra att få input från exempelvis nuvarande doktorander, kollegor eller andra som är berörda av anställningen.  

Mall: Kravprofil doktorand (Word 51 kB, ny flik)

Din HR-funktion

HR-stödet ser olika ut vid olika delar av universitetet vilket innebär att HR-funktionerna kan sitta på avdelningsnivå, institutionsnivå eller kanslinivå.

Om du inte vet vem din närmaste HR-funktion är, kontakta HR-ansvarig vid ditt kansli.