Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avsluta rehabilitering vid längre sjukdom

Du som chef avslutar rehabiliteringen med den anställda genom att träffas, där ni går igenom ärendets dokumentation. Här hittar du stöd i vad du ska göra.

En lyckad rehabilitering avslutas med att den anställda återkommer till sin arbetsplats. Rehabiliteringsarbetet ska då formellt avslutas.

Det här ska du som chef göra

Du som chef ska sammankalla den anställda för ett avslutande möte. Har flera aktörer medverkat i en längre rehabilitering kan det vara lämpligt att de bjuds med till mötet. Vid detta möte går ni gemensamt igenom de åtgärder som vidtagits och dokumenterar hur dessa utfallit.

Om den anställda efter genomförd rehabilitering inte kan återgå till sitt ordinarie arbete med full sysselsättningsgrad behöver du försäkra dig om att rehabiliteringsåtgärderna har uttömts på arbetsplatsen och att dokumentation finns i ärendet. Samla ihop all dokumentation du har i ärendet, om vilka åtgärder och beslut ni har vidtagit och vilka resultat ni kommit fram till.

Du som chef ansvarar för att undersöka möjligheten till omplacering inom den egna institutionen/fakulteten/motsvarande. Stäm av ärendet med din HR-partner. Gör en inventering av vilka vakanta arbeten som finns. Erbjudandet ska vara skäligt, rimligt och realiserbart både för verksamheten och den anställda. Ett viktigt underlag kan vara en arbetsförmågebedömning.

Om det inte går att hitta en lösning på institutions- eller fakultetsnivå ska du som chef tillsammans med din HR-partner gå igenom samtliga lediga anställningar vid Lunds universitet för en eventuell omplacering. Din HR-partner kan få råd och stöd från sektionen HR i detta arbete.

Företagshälsovården

Ta i första hand hjälp av din HR-partner. Företagshälsovården finns dock också tillgänglig för råd och stöd.

Företagshälsovården
+46 46 222 32 80
Företagshälsovården