Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rekrytering av doktorand

Process för chefer

Att rekrytera en ny doktorand är ett strategiskt viktigt beslut och ofta en stor investering för verksamheten. En väl genomförd rekryteringsprocess ökar chanserna till en lyckad rekrytering och minimerar riskerna för felrekrytering.

Till skillnad från andra rekryteringar rekryteras en doktorand först och främst till en utbildningsplats. Även om de flesta doktorander sedan anställs ser processer och regelverk delvis annorlunda ut än för andra anställningar. Det är därför viktigt att använda sig av Lunds universitets verktyg för rekryteringar samt att beakta de speciella omständigheter som en forskarutbildning innebär.

Läs mer om anställningsvillkor för doktorander (Medarbetarwebben)

 
Rekryteringsprocessen är indelad i tre delar (läs mer om de tre stegen, på sidorna i vänstermenyn):

  1. Initiera
  2. Rekrytera 
  3. Anställa
Processkartan visar de tre stegen i rekryteringsprocessen för doktorander: Initiera, rekrytera och anställa
Processkartan visar de tre stegen i rekryteringsprocessen: Initiera, rekrytera och anställa.

Din HR-funktion

HR-stödet ser olika ut vid olika delar av universitetet vilket innebär att HR-funktionerna kan sitta på avdelningsnivå, institutionsnivå eller kanslinivå.

Om du inte vet vem din närmaste HR-funktion är, kontakta HR-ansvarig vid ditt kansli.