Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rekrytering av postdoktor

Process för chefer

Att rekrytera en ny postdoktor är ett strategiskt viktigt beslut och ofta en stor investering för verksamheten. En väl genomförd rekryteringsprocess ökar chanserna till en lyckad rekrytering och minimerar riskerna för felrekrytering.

En postdoktoranställning är en meriteringsanställning som främst är inriktad på forskning. Anställningen är ett inledande steg i den akademiska karriären och regleras i ett centralt kollektivavtal, postdoktoravtalet.

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (Arbetsgivarverket) 

Det är viktigt att använda sig av universitetets verktyg för rekryteringar och att beakta de speciella omständigheter som en postdoktoranställning innebär. 

Rekryteringsprocessen är indelad i tre delar (läs mer om de tre stegen, på sidorna i vänstermenyn):

  1. Initiera
  2. Rekrytera
  3. Anställa
Processkartan visar de tre stegen i rekryteringsprocessen för doktorander: Initiera, rekrytera och anställa
Processkartan visar de tre stegen i rekryteringsprocessen: Initiera, rekrytera och anställa

Din HR-funktion

HR-stödet ser olika ut vid olika delar av universitetet vilket innebär att HR-funktionerna kan sitta på avdelningsnivå, institutionsnivå eller kanslinivå.

Om du inte vet vem din närmaste HR-funktion är, kontakta HR-ansvarig vid ditt kansli.