Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rekrytering av TA-personal och forskare

Process för chefer

Här finns stöd för dig som chef som behöver rekrytera TA-personal och viss forskande personal.  

Innehåll på sidan:


Processen är uppdelad i tre steg: 

  1. Initiera
  2. Rekrytera 
  3. Anställa

Rekrytering av personal

Enligt den strategiska planen ska Lunds universitets arbeta strategiskt med rekrytering för att attrahera och behålla engagerade och entusiastiska medarbetare. Universitetet ska vara attraktivt för internationella medarbetare samt ha tydliga karriärvägar. Verksamheten ska utmärkas av god arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling.

Länk till Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 (PDF 267,5 KB, ny flik)

Målsättning vid rekrytering

En kvalitetssäkrad rekrytering är viktig för att säkerhetsställa att vi rekryterar de mest kvalificerade personerna. Rekryteringen ska ske på objektiva och icke-diskriminerande grunder och syfta till att universitetet upplevs vara en attraktiv arbetsplats för såväl nationella som internationella medarbetare.   

Universitetets personalbehov ska planeras såväl kort- som långsiktigt. Verksamhetens kompetensbehov, uttryckt i en kravprofil, ska vara vägledande i hela rekryteringsarbetet. Rekryteringsprocessen ska dokumenteras väl, präglas av professionalism och följa de lagar och regler som gäller.

Rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocessen vid Lunds universitet är indelad i tre steg. Processen ger praktisk vägledning till de lagar och förordningar som Lunds universitet, som statlig myndighet, har att förhålla sig till. Syftet med processen är att säkerställa välgrundade, effektiva och kvalitetssäkrade rekryteringar. 

Vid Lunds universitet används kompetensbaserad rekryteringsmetod genom hela rekryteringsprocessen. Metoden används för att tydligt definiera vilka kompetenser och kunskaper som behövs för en viss anställning och för att ta reda på vilken kandidat som bäst matchar dessa kunskaper och kompetenser.

Kontakta din HR- funktion för att få reda på mer om kompetensbaserad rekrytering.

Processkarta Initiera Rekrytera Anställa
Processkarta: Initiera, Rekrytera, Anställa

 

Din HR-funktion

HR-stödet ser olika ut vid olika delar av universitetet vilket innebär att HR-funktionerna kan sitta på avdelningsnivå, institutionsnivå eller kanslinivå.

Om du inte vet vem din närmaste HR-funktion är, kontakta HR-ansvarig vid ditt kansli.