Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Checklista: Viktig information för stipendiater

Giltigt uppehållstillstånd

Mottagande institution ansvarar för att kontrollera att stipendiaten har giltigt uppehållstillstånd (till exempel ska Letter of invitation/motsvarande, för erhållande av uppehållstillstånd, undertecknas av prefekt). 

Vid frågor, kontakta internationell koordinator Erik Kvist erik [dot] kvist [at] er [dot] lu [dot] se 

Försäkringar

Informera om vilket försäkringsskydd stipendiaten omfattas av och vilka privata försäkringar de måste ha som komplement. 

Självdeklaration

Informera stipendiaten om att stipendiet ska redovisas i självdeklarationen.

Ej ersättningsgrundande

Informera om att stipendiet inte är är sjukpenning-, föräldrapennings-, semesterersättnings- eller pensionsgrundande.

Universitetets roll gentemot stipendiaten

Arbetsmiljöansvar 

Lunds universitet har enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) ett arbetsmiljöansvar för alla som vistas stadigvarande i universitetets lokaler vilket även omfattar stipendiater, oavsett finansiering. 

Behandlas likvärdigt

Stipendiater ska så långt som möjligt behandlas likvärdigt och ha förhållanden likvärdiga jämfört med studenter/forskare i motsvarande situation men med annan finansiering.

Postdoktorstipendiat ska till exempel ges tillgång till universitetets företagshälsovård och möjlighet att delta i kompetenshöjande kurser. Kostnader för företagshälsovård och kursverksamhet ska belasta den institution där stipendiaten är registrerad.